Novi ljudi u Razvojnoj banci, SKB-u Mostar, BH Telecomu, zavodima

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo Dnevni list

Na jučer održanoj sjednici, kako smo i najavljivali, izabran je novi privremeni Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije BiH. Vlada je u funkciji Skupštine Razvojne banke donijela odluku o privremenom imenovanju Ivana Šakote iz Narodne stranke Radom za boljitak za predsjednika Nadzornog odbora. Za članove NO-a su imenovani Mirna Čomić, Aid Berbić, Mirjana Bandić-Glavaš, Senad Softić, Mirsad Novalić i Katica Vranjković. Iz Vlade su kazali da su navedene osobe imenovane na razdoblje do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje po postupku i uz primjenu principa propisanih zakonom i Statutom banke. Vlada je također obvezala Federalno ministarstvo financija da pokrene i provede natječajnu proceduru za izbor i konačno imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH.

Novi ljudi u SKB-u Mostar


Jučer je na sjednici Vlada donijela rješenje kojim je imenovan privremeni Nadzorni odbor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koji čine predsjednica Snježana Dropuljić, te članovi Saša Marić i Maja Ostojić. Privremeni Nadzorni odbor imenovan je na razdoblje do 60 dana, do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.
Jučer je nakon smjene Amera Jerlagića s mjesta generalnog direktora Elektroprivrede BiH za v. d. direktora imenovan Elvedin Grabovica.
Razriješeno je i Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Za predsjednika Vijeća na razdoblje do 60 dana imenovana je Branka Lovrinović, a za članove Ivica Knezović, Anto Petrić, Sandra Vegar, Haša Begić, Alija Begović, Enes Karabeg, Bahrija Umihanić, Anka Rajić i Draško Krišto (predstavnici deset županija) i Snježana Bondaruk ispred Federalnog ministarstva zdravstva.

Izmijenjena cijela Uprava BH Telecoma


Kako smo već napisali, jučer su donesena i tri rješenja koja se odnose na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Prvim je razriješen dosadašnji Upravni odbor, a drugim imenovan novi u sastavu: Muhamed Gribajčević (predsjednik), Haris Tanović, Ljubica Todorović, Nenad Vanis, Jasenka Herceg, Mustafa Hiroš, Enra Suljić, Maja Banjin, Senad Muminović, Mirsad Šaranović i Tonka Matović. Mirza Dilić je jučer imenovan za predsjednika, a Midhat Kulo i Vanja Kenjić za članove Nadzornog odbora KCUS-a.  I Nadzorni i Upravni odbor imenovani su privremeno, na razdoblje do 60 dana. Vlada FBiH je donijela odluke o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora BH Telecoma o imenovanju Hamde Katice za izvršnog direktora za razvoj poslovanja i Bakira Ćelosmanovića za direktora za pravne poslove i upravljanje organizacijom i ljudskim resursima. Istovremeno Vlada je zadužila Nadzorni odbor da ponovno provede natječajne procedure za izbor i imenovanje izvršnih direktora za tehnologiju i razvoj servisa i za ekonomske financijske poslove u BH Telecomu, a do tada su na dužnosti v. d. direktora na razdoblje do 60 dana na ove pozicije imenovani Elvidin Kovač i Aida Štajnbauer.
S dnevnog reda sjednice skinuta je odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda MIO/PIO.


Vlada odustaje od zgrade u Mostaru i pokreće istragu o sumnjivoj kupnji zemljišta


Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH informirala je Vladu o kupnji zemljišta u Mostaru namijenjenog izgradnji nove zgrade. U informaciji su detaljno navedene aktivnosti provedene od 2007. do danas, a navodi se da, iako su ispunjeni svi uvjeti, nadležno tijelo još nije izdalo suglasnost za izgradnju zgrade.
“Budući da bez urbanističke suglasnosti Služba nije u mogućnosti nastaviti postupak izrade glavnog projekta, Vlada je zaključila da predstavnici Federalnog ministarstva pravosuđa, Službe za zajedničke poslove i Glavnog tajništva Vlade FBiH pokrenu postupak raskida ugovora i povrat sredstava. Uz to, Vlada traži da nadležne institucije utvrde je li u cijelom ovom slučaju bilo elemenata kaznenog djela”, kazali su iz Vlade. Treba podsjetiti da se oko kupnje zemljišta za novu zgradu Vlade u Mostaru bila podigla velika prašina, jer je Vlada Federacije na krajnje sumnjiv način, bez raspisivanja tendera, krajem 2007. godine kupila srušeni hotel “Hercegovina” u Mostaru za čak tri milijuna maraka. Prodavac je bila tvrtka čiji je većinski vlasnik Ante Vidačak, kojeg je Vlada nakon toga imenovala za predsjednika Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH!?
Vidačka su mediji dovodili u bliske veze s vrhom HDZ-a BiH.

Sadašnja zgrada nije smještena na Vladu


Prema drugoj razmatranoj informaciji koju je pripremila Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, poslovni prostori u prizemlju objekta u zgradi koju trenutačno koristi Vlada su vlasništvo fizičkih osoba.
“Navedene prostore izravno je kupio Inter-Invest Mostar prije nego što je to učinila Vlade Federacije BiH”, stoji u priopćenju iz Vlade. Naime, između Inter-Investa kao prodavača i Vlade 1998. je zaključen ugovor za kupnju uredskog prostora u ovom poslovnom objektu za potrebe Vlade FBiH, površine oko 2000 m2. Budući da na ime ove kupnje još nije plaćen porez, pa poslovni prostor još nije uknjižen kao Vladino vlasništvo, zadužena je Služba za zajedničke poslove da pokrene aktivnosti na uknjiženju prostora.

Iz prava isključena 234 korisnika

Vlada Federacije BiH je na sjednici razmatrala nekoliko točaka bitnih za braniteljsku populaciju, a jedna od njih se odnosi na izmjenu financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje.
“Tom izmjenom je s drugih stavki preneseno na stavku za isplatu braniteljima 10,3 milijuna maraka i čekamo rebalans proračuna koji bi trebao biti krajem lipnja čime bismo mogli u srpnju isplatiti za dva mjeseca neisplaćena dugovanja demobiliziranim braniteljima”, pojasnio je federalni ministar za pitanja branitelja i invalida Zukan Helez. Također je donesen i zaključak da sav višak prihoda koji bude ostvaren u ovoj godini u Federalnom zavodu za zapošljavanje bude usmjeren za izmirenje obveza iz 2008. po toj osnovi. Helez je dodao da su na sjednici Vlade donesene i dvije odluke o transferima, jedna je za liječenje boraca, što je planirano u proračunu i ta stavka iznosi oko 340.000 maraka, a druga je odluka o transferu za Fondaciju za stambeno zbrinjavanje branitelja i već je proveden natječaj i izvršena bodovanja, a na toj stavci je predviđeno 750.780 maraka. Posebno je istaknuo da je na sastanku s predstavnicima MMF-a predočio rezultate revizije korisnika braniteljsko-invalidske zaštite po kojima su 234 korisnika isključena iz prava. Ušteda po osnovi izvođenja tih ljudi iz prava je više od milijun maraka na godišnjoj razini, kazao je Helez.

Izmjena zakona o RTV-u FBiH


Vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom RTV servisu FBiH. Iz Vlade su kazali da je predloženim izmjenama precizirano da prava i obveze po osnovi osnivačkih prava prema RTV-u FBiH vrši Parlament FBiH. Nadalje, izmjenama se predviđa da Statut RTV-a FBiH usvaja Upravni odbor. Ovim je vraćena i veća uloga neovisnog regulatora u pitanju izbora i imenovanja članova Upravnog odbora, kazali su iz Vlade i dodali da se izmjenama skraćenica RTV FBiH mijenja u kraticu RTF BiH.