Nelegalna federalna vlast pomaže općine u RS-u gdje žive Bošnjaci, Hrvatima tek mrvice

Nelegalna federalna vlast pomaže općine u RS-u gdje žive Bošnjaci, Hrvatima tek mrvice
Ovoga puta je riječ o procesu povratka. Naime, prema posljednjim odlukama koje je nezakonito uspostavljena Vlada FBiH donijela, može se zaključiti da novac za povratak odlazi isključivo Bošnjacima, i to na području RS-a. Što znači da se proračunskim sredstvima pomaže povratak Bošnjaka na prostore RS-a, što ima i posebnu političku poruku. S druge strane, iz odluka je vidljivo da Hrvati i njihov povratak na prijeratna ognjišta nisu prioritetni za trenutačnu vlast u FBiH.

Vlada je na ovotjednoj sjednici odlukom usvojila program utroška s kriterijima raspodjele proračunskih sredstava za 2011. s transfera namijenjenog za podršku povratku u Republiku Srpsku izbjeglica i prognanih osoba s područja Posavine u ukupnom iznosu od 2 milijuna KM. Najveća stavka od 800 tisuća KM u ovoj raspodjeli je izdvojena za obnovu i izgradnju cestovne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu.

Kriteriji za dodjelu pomoći

Ukupno se 700 tisuća KM izdvaja za pomoć u zapošljavanju povratnika u malom gospodarstvu i poljoprivredi, a 500 tisuća za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata zajedničkog tipa stanovanja. Prema utvrđenim kriterijima raspodjele za rekonstrukciju stambenih jedinica aplikanti za dodjelu pomoći trebaju izraziti namjeru za povratkom u ranija prebivališta, biti vlasnici stambene jedinice ili imati na nju stanarsko pravo uz uvjet da je ona ne uvjetna i da kandidati i članovi njihove uže obitelji nemaju uvjetnu stambenu jedinicu u vlasništvu u drugim područjima BiH.

Posebni se kriteriji odnose na sadašnje uvjete stanovanja kandidata za dodjelu pomoći, njihovo imovinsko stanje, invalidnost, status samohranih roditelja i staratelja... ili da se radi, kako je navedeno, "o šehidskim" obiteljima, razvojačenim nezaposlenim borcima, obiteljima nestalih osoba i bivšim logorašima. Pored ove donesena je i odluka o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele za podršku provedbi održivog povratka izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica u ukupnom iznosu od 1,48 milijuna KM osiguranih u proračunu za ovu godinu.

Hrvati ostavljeni po strani

Ova će se sredstva koristiti za obnovu i izgradnju cestovne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture (1,2 mil. KM), a preostalih 248 tisuća KM za obnovu i izgradnju objekata zdravstvene zaštite te objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera kao i ostalih od općeg značaja. Usvojeni su i kriteriji raspodjele ovih sredstava za koja će moći aplicirati registrirani pravni subjekti koji će dodijeljenu pomoć koristiti u rješavanju problema i potreba povratničke populacije i to samo s prostora općina Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica i Milići.

Treća odluka odnosi se na program utroška sredstava s kriterijima raspodjele "Tekući transfer za programe podrške razvoja regije Srebrenica" utvrđenih proračunom FBiH za 2011. Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica u visini od 3,000.000 KM. Radi se o podršci sufinanciranju investicijskih projekata koje pravni subjekti financiraju iz vlastitih i kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH na prostoru Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Vlasenice, Osmaka i Milića. Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica osigurava nepovratna/grant sredstva u iznosu od 40 posto, a preostalih 40 posto od ukupne vrijednosti projekta osigurava Razvojna banka FBiH, kao kreditna sredstva.

Ovakvom odlukom nelegalno uspostavljena Vlada FBiH i resorno ministarstvo, kako je navedeno na kraju odluka, "žele potaknuti i privući snažnije gospodarske subjekte da investiraju u razvoj ovih krajeva i otvaranju novih radnih mjesta". Kako je iz odluka vidljivo, u planovima nema hrvatskih područja, kao ni planiranih sredstava za obnovu i povratak u mjesta gdje su prije rata većinski živjeli Hrvati ili gdje se i sada žele vratiti. Velik je broj takvih upravo na području RS-a, ali ne mogu dobiti podršku.

Dnevnik.ba