HSS ŽS, kao najjača hrvatska stranka u Županiji Sarajevo poziva stranke HNS-a na zajednički nastup!

Kako je istakao Pero Ilić, jedini vijećnik iz hrvatskih stranaka u devet općina županije Sarajevo, inače i predsjednik HSS-a Ilijaš, „jedini način da Hrvati uspiju dobiti predstavnike u općinskim vijećima jeste nastup u koaliciji!".

Predsjednica HSS-a Ljiljana Lovrić napomenula je da „nikad nije rano za suradnju u županiji Sarajevo, koja je zbog svojih poslijeratnih demografskih promjena posebno osjetljiva za Hrvate".

Na sjednici su također izabrani i povjerenici HSS-a za općinu Novi Grad Sarajevo Goran Andrić, kao i Neda Pozderac za općinu Novo Sarajevo, čime je i službeno okončan proces odvajanja HSS-a od NHI-a.