HNS: Ubrzati aktivnosti na realizaciji televizijskog kanala na hrvatskom jeziku u okviru Javnog RTV servisa

... iz javnih poduzeća radi punjenja federalnog proračuna".

"Takvo punjenje federalnoga proračuna zapravo znači uzimanje od onih koji dobro rade i davanje za sanaciju rudnika i drugih propalih poduzeća, a što je gospodarski i politički štetno", smatraju u Glavnom vijeću HNS-a.

Tijekom sjednice Glavno vijeće HNS-a usvojilo je plan rada i konstituiralo odjele Glavnog vijeća.

Glavno vijeće je podržalo inicijativu i aktivnosti na osnivanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH kao i revitaliziranje organizacije i uloge Zavoda za školstvo za škole koje rade po planu i programu na hrvatskom jeziku za cjelokupni prostor BiH. Odjel za znanost i obrazovanje će biti nositelj ovih aktivnosti.

Glavno vijeće je zaključilo da treba ubrzati aktivnosti na realizaciji televizijskog kanala na hrvatskom jeziku u okviru Javnog RTV servisa.