HIZ BiH o trenutnoj političkoj situaciji u BiH

1. Pozdravljamo aktivnije uključivanje RH u rješavanje gorućih pitanja u BiH, što do sada nije bio slučaj, a posebice od 2000. godine.

2. Mislimo da je RH trebala nastupila s jačim dokumentom nego što je to Izjava, koja je u međunarodnoj diplomaciji, najblaži dokument kojim se izražavaju stajališta jedne države. Najavljena Platforma bila bi bolje, preciznije i sveobuhvatnije rješenje, u pravednoj borbi hrvatskog naroda za jednakopravnost u BiH.

3. Sama Izjava u ime RH dokaz je internacionalizacije hrvatskog pitana u BiH.

4. RH je obvezna, sukladno Ustavu, voditi svekoliku skrb o Hrvatima izvan RH. Na to se obvezala i potpisom na Washingtonski i Daytonski sporazum, čijom kasnijom nedosljednom izmjenom i primjenom je hrvatski narod, iako konstitutivan, ustavno i stvarno nejednakopravan s druga dva konstitutivna naroda u BiH.

5. Mišljenja smo da se iz Izjave, uz zahtjev za institucionalnom jednakopravnošću, treba vidjeti i zahtjev za teritorijalno-političkom jednakopravnošću Hrvata u BiH, zajedno s Bošnjacima i Srbima u BiH.

6. Posebice pozdravljamo kategoričan stav RH prema predstavnicima stranaka s većinskim izbornim legitimitetom unutar svakog konstitutivnog naroda, da formiraju izvršnu vlast koja će svojim sastavom odražavati političku volju konstitutivnih naroda i građana iskazanu na demokratskim izborima. U tom smislu HIZ BiH poziva legitimne predstavnike konstitutivnih naroda da formiraju vlast na svim razinama koja će svojim sastavom odražavati većinsku političku volju svih konstitutivnih naroda.

7. Očekujemo od demokratski izabranih predstavnika hrvatskog naroda u BiH i RH da u idućem razdoblju poduzme konkretnije korake koji će dovesti do ustavne i stvarne teritorijalne i institucionalne jednakopravnosti hrvatskog naroda s druga dva konstitutivna naroda u BiH. Samo je tako moguć opstanak države BiH, stabilno stanje u regiji i put BiH u europske i euroatlantske integracije (EU i NATO).

dr. sc. Mile Lasić