Evo kako SDA pravi Bugarski vlak u Počitelju!

Evo kako SDA pravi Bugarski vlak u Počitelju!
Naime, kako je vidljivo sa fotografije aktivisti Stranke demokratske akcije listiće popunjavaju izvan glasačkog mjesta Počitelj pod brojem 173A031. Ova fotografija je eklatantan primjer izbornog inžinjeringa od strane SDA, pogotovo jer je na ovom mjestu jedan od izbornih posmatrača ove stranke, koji je i odobrio ovakav način popunjavanja listića.

Treba navesti da je čitavu situaciju posmatrao i policajac tamošnje policijske uprave, koji nije reagirao na ove nepravilnosti.

Izvor: cubis.ba