CIKBiH: Poništava se imenovanje predsjednika i potpredsjednika FBiH jer izbor nije proveden u skladu sa Izbornim zakonom BiH

CIKBiH: Poništava se imenovanje predsjednika i potpredsjednika FBiH jer izbor nije proveden u skladu sa Izbornim zakonom BiH

...Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, donijela Odluku kojom je utvrđeno da izbori za Dom naroda Parlamenta FBiH nisu provedeni u svih deset kantona u skladu s odredbama Izbornog zakona BiH, te da nisu bili ispunjeni uvjeti za njegovo konstituiranje.

Također, CIK je donio Odluku kojom je utvrđeno da izbor predsjednika i potpredsjenika Federacije nije proveden u skladu s Izbornim zakonom BiH i kojom se poništava izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH.

Donesen je i zaključak kojim se nalaže županijskim/kantonalnim zakonodavnim tijelima koja nisu provela izbore za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH da to odmah urade.

Ove odluke nisu pravomoćne i na njih se može uložiti žalba Sudu BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke.

(Fena)