Ako želimo vidljiv napredak u BiH svatko treba raditi svoj posao

... ako BiH želi vidljiv napredak, svatko treba raditi svoj posao i davati od sebe najbolje što može.

-Samo tako stvari u BiH mogu krenuti na bolje. Osim toga, zaduženja moraju biti ciljana - naglasio je Bevanda.

''Ekonomski forum BiH 2018'' planiran je da kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, a sve u cilju oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u BiH.

Organizacijom Foruma Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu želi dati doprinos društvenoj zajednici tako što će akademska zajednica kroz poseban panel dati svoj stručni osvrt na postojeće stanje i potencijale bh. ekonomije.

FENA