Oglasila se i UIO BiH: Nema oduzimanja vozila, špekulacije u medijima su netočne!

Oglasila se i UIO BiH: Nema oduzimanja vozila, špekulacije u medijima su netočne!

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je Osnovi sud u Banjaluci u listopadu 2018. godine donio je presudu i izrekao “zaštitnu mjeru” oduzimanja vozila ženi iz Gradiške po zahtjevu Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za pokretanje prekršajnog postupka, iz UIO su demantirali ovu inormaciju.
„Kad je u pitanju uvoz polovnih motornih vozila marki AUDI, BMW I VW, Uprava za indirektno oporezivanje od početka 2016. godine sve dokaze o porijeklu, koji se prilažu prilikom uvoznog carinjenja, šalje na naknadnu provjeru. Razlog je odluka pomenutih proizvođača automobila da više neće vršiti izdavanje potvrde kojim se pribavlja obrazac EUR 1, kao dokaz o porijeklu vozila iz EU i stječe pravo na oslobađanje od plaćanja carine“, pojašnjeno nam je u UIO.

Dodali su da je zbog svega prethodno pomenutog, UIO prilikom uvoza polovnih vozila marki AUDI, BMW i VW, bez obzira na priložen obrazac EUR 1 kao dokaz o porijeklu vozila iz EU, pored plaćanja PDV-a, traži od uvoznika i polaganje iznosa predviđenog za plaćanje carine na poseban depozitni račun.
„Nakon toga se obrazac EUR 1 šalje na naknadnu provjeru u carinsku službu zemlje koja ga je i izdala. Taj novac stoji na depozitnom računu dok se dokaz o porijeklu za svako pojedinačno vozilo ne vrati sa naknadne provjere. Ukoliko je provjera pozitivna, novac sa depozitnog računa se vraća obvezniku, a ukoliko je naknadna provjera obrasca EUR 1 negativna, novac sa depozitnog računa se uplaćuje na Jedinstveni račun UIO“, rekli su u ovoj upravi.

Ne postoji zakonski osnov da se vozilo oduzeme
Naglasili su da iz tog razloga ne postoji bilo kakav zakonski osnov da se vozilo, koje je uvezeno u BiH na prethodno opisan način, oduzeme, jer su uredno plaćene sve zakonom predviđene uvozne dažbine.
„Dakle, potpuno je netočna informacija koja se pojavila u pojedinim medijima da će vozila biti oduzimana. Vozila neće biti oduzimana nikome, jer su uredno plaćene sve uvozne dažbine prilikom uvoza istih”, istakli su u UIO.

Kako kažu u ovoj upravi, zahtjev za naknadnu provjeru dokaza o porijeklu, upućuje se u onu zemlju u kojoj je izvršeno izvozno carinjenje i koja je izdala predmetni dokaz o porijeklu.Vozila se najčešće uvoze iz zemalja EU, tako da se zahtjevi za naknadnu provjeru najčešće šalju u Nizozemsku, Belgiju, Njemačku, Austriju, Italiju, Francusku, Sloveniju.
“Problem koji trenutno postoji je različito postupanje zemalja članica EU. Carinske službe nekih zemalja EU za poslovna vozila AUDI, BMW i VW uopće ne izdaju dokaz o porijeklu – obrazac EUR 1, jer pomenuti proizvođači vozila ne žele više izdavati uvjerenja za polovna vozila da ista ispunjavaju uvjete za preferencijalno porijeklo iz EU.Međutim, carinske službe nekih drugih zemalja EU, poput Nizozemske i Belgije, izdaju uvjerenje o porijeklu – obrazac EUR 1. Uvoznici u BiH to prilažu prilikom uvoznog carinjenja, a UIO nakon carinskog postupka ta uvjerenja o porijeklu šalje u naknadnu provjere”, kazali su u UIO.

Jedni vraćaju samo pozitivne, a drugi negativne provjere
Naglasili su da su različita postupanja zemalja EU i postupku naknadne provjere, npr. Nizozemska sve vraća kao pozitivne, dok Belgija vraća kao negativne sa provjere.
“Sve ovo dovodi u zabludu i neravnopravan položaj uvoznike vozila u BiH, a UIO i carinskim upravama zemalja EU daje dodatno administriranje i ogroman posao. Zbog toga je neophodno da sve nadležne institucije u BiH i EU poduzmu korake u cilju jednoobraznog postupanja u okviru važećih Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU i Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe. Upravo danas u tijeku dana je na ovu temu i sastanak u Ministarsvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH gdje će biti prisutni i predstvanici UIO i predstavnici Europske komisije“, naveli su u UIO.

Istakli su da UIO neće iznositi imena pravnih lica i fizičkih lica, za koja je provjera dokaza o porijeklu bila negativna u naknadnoj kontroli istih.
 

Preko 6.000 pozitivnih provjera
„UIO od 2016. godine do kraja kolovoza 2019. godine za putnička motorna vozila, u postupak naknadne provjere uputila ukupno 10.988 dokaza o porijeklu, od čega je do danas odgovoreno na 9.496 zahtjeva. U naknadnim provjerama UIO je od nadležnih carinskih službi zaprimila 6.132 pozitivne provjere, 24 djelomično pozitivne provjere i 3.280 negativnih provjera, dok se rezultati ostalih zahtjeva za naknadu kontrolu još uvijek očekuju. Radi se o većem broju naknadnih provjera dokaza o porijeklu za deset pravnih lica u BiH koja se bave uvozom vozila, a ostalo su fizička lica“, objasnili su u UIO.

Dodali su da su svi oni prilikom uvoznog carinjenja priložili urednu i potpunu dokumentaciju, čak su položili depozit za osiguranje eventualnog carinskog duga, nakon što se izvrši naknadna provjera dokaza o porijeklu.

„Dakle, neistinite su tvrdnje u pojedinim medijima da su u ovom konkretnom slučaju vršene bilo kakve manipulacije ili zlouporabe. Sve uvozne dažbine su plaćene i nema govora o oduzimanju vozila“, zaključili su u UIO.