Vratit ću izgubljeno povjerenje građana u rad policije

Vratit ću izgubljeno povjerenje građana u rad policije

Šulenta, koji vrlo dobro poznaje stanje u policiji, u MUP-u radi već 18 godina.

Razgovarao: Dalibor Drlje / Dnevni list

Koliko mi je poznato, Vi ste jedini nestranački ministar u županijskoj Vladi. Je li se u međuvremenu nešto promijenilo?

- Nije se ništa promijenilo. Ja sam ušao kao predstavnik HDZ-a u novu Vladu.

Jeste li odabrali savjetnike? Tko su i za koju oblast?

- Pravilnikom MUP-a HNŽ-a predviđena su dva savjetnika. Savjetnikom za policiju imenovan je Dragan Kolobara, a za savjetnika za administraciju Stipe Marić.

Kakvo ste stanje zatekli u resoru? Što ste naslijedili od svog prethodnika ministra Zorana Krešića?

- Zatečeno stanje u Ministarstvu je bilo slično kao i u ostalim ministarstvima HNŽ-a, a ogledalo se u većini neriješenih pitanja vezanih za materijalne uvjete rada i
radno-pravni status djelatnika Ministarstva, općeg nezadovoljstva, a što je dovelo do smanjene discipline i odgovornosti u obavljanju svakodnevnih poslova.

Kakva je trenutačna sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskoj županiji?
- Sagledavanjem i usporedbom pokazatelja sigurnosnog stanja, odnosno parametara po broju i vrsti kaznenih djela, prekršaja, narušavanja javnog reda i mira te stanju sigurnosti prometa na cestama možemo konstatirati da je stanje sigurnosti na ovom području dobro i stabilno.

Je li MUP HNŽ-a spreman odgovoriti svim izazovima?
- Analizom dosadašnjeg rada policije može se konstatirati da je MUP HNŽ-a spreman odgovoriti svim izazovima.

Kakvi su uvjeti rada policije? Koji problemi najviše opterećuju Ministarstvo, a koji policiju? Je li MUP HNŽ-a dovoljno kadrovski popunjen?

- Uvjeti rada policije nisu najpovoljniji. Policiju opterećuje materijalna opremljenost (uvjeti rada u zgradama u pojedinim PU i PS, nedostatak vozila i drugi vidovi tehničke opremljenosti). MUP HNŽ-a nije dovoljno kadrovski popunjen. I u idućem razdoblju bismo trebali riješiti pitanje kadra. Imamo do 40 mjesta, koja bi se trebala popuniti u idućem razdoblju primanjem određenog broja kadeta, pa bi Ministarstvo moglo normalno funkcionirati.

Možete li nam kazati s kojim oblicima kriminala se policija u HNŽ-u najčešće susreće?

- U strukturi kaznenih djela s kojima se susreće policija HNŽ-a najveći broj kaznenih djela odnosi se na djela iz oblasti općeg kriminala i to djela protiv imovine (to su uglavnom kaznena djela krađa, teških krađa u kuće i stanove, poslovne prostore, vozila, zatim kaznena djela oštećenja tuđe stvari i slično).

Koliki je postotak otkrivanja kriminalnih djela?

- Postotak otkrivenosti kaznenih djela u MUP-u HNŽ-a je 58 posto što je iznad prosjeka u regiji i ne zaostaje čak ni za europskim standardima. To je dobar pokazatelj rada i djelovanja na terenu.

Što nedostaje policiji da bi mogla profesionalno obavljati svoj posao? Kakva je opremljenost policije, kakav je materijalni položaj policajaca?

- Da bi policija mogla profesionalno obavljati svoj posao potrebno je osigurati što više suvremene opreme i sredstava koja omogućuju djelovanje za obavljanje zadaća u svim uvjetima rada, isto tako potrebno je što više raditi na edukaciji i usavršavanju svakog policajca, mada nam financijska situacija ne ide u prilog. Moj cilj je osigurati što više sredstava od nadležnih institucija i raditi na poboljšanju materijalnog stanja svih djelatnika koji su dovedeni u težak položaj.

Ima li političkih pritisaka na rad policije?

- U dosadašnjem radu na mjestu ministra MUP-a nisam osjetio nikakve političke pritiske na rad policije.

Kakva je suradnja s ostalim MUP-ovima u Federaciji, odnosno cijeloj zemlji?

- Suradnja s MUP-ovima u BiH je na zavidnoj razini, što se posebno ogleda u otkrivanju kaznenih djela koja se odnose na krađu vozila, suzbijanje djela vezanih za drogu, visoko tarifne robe i drugo. Ostvarujemo uspješnu suradnju i s MUP-ovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije iz RH.

Kakvu imate suradnju s komesarom Amirom Begićem?

- Od prvog dana imenovanja suradnja s komesarom Begićem je izuzetno korektna i profesionalna, a rezultat toga su veliki pomaci u radu policije i naš odnos je kao takav primjer svim policajcima i drugim ministarstvima unutarnjih poslova, a što su znali prepoznati i međunarodni predstavnici vezani za rad policije.

Dokad traje mandat komesara Begića?

- Traje do 2013. godine.

Kakvu suradnju imate s načelnicima policijskih uprava?
- Suradnja s djelatnicima koji trenutačno obavljaju funkciju načelnika policijskih uprava je uspješna, ali uključujući njihovu potpunu odgovornost za stanje iz njihove nadležnosti.

Koja načelnička mjesta u županiji nisu popunjena?

- Trenutačno nepopunjena načelnička mjesta u MUP-u HNŽ-a su mjesto načelnika PU Mostar, PU Konjic i PU Čapljina, načelnika Odjela kriminalističke policije, načelnika Odjela uniformirane policije, načelnika Operativnog centra MUP-a HNŽ-a. Na ovim mjestima nalaze se policijski službenici koji privremeno obavljaju navedene poslove i zadatke.

Kad bi se trebala popuniti?

- Mojim dolaskom smo krenuli s procesom popune slobodnih radnih mjesta koji će biti nastavljen formiranjem komisija za izbor i promicanje u činove, te objavom internog natječaja što neće biti nimalo lak posao s obzirom da po ovom pitanju već duže vremensko razdoblje nije ništa urađeno.

I za kraj, koja riječ o novoj Vladi HNŽ-a. Jeste li zadovoljni dosadašnjim radom?

- Nova Vlada je formirana u jednom teškom trenutku s naslijeđenim ogromnim dugovanjima iz prethodnog razdoblja koja su nam na samom početku otežala normalan rad. Iako suočeni s raznim problemima, uspjeli smo svojim upornim radom, stručnošću, uvažavajući jedni druge već postići neke rezultate kao što je jednoglasno donošenje nacrta proračuna za 2012. zasnovanog na realnim procjenama i time stvorili preduvjete za što veću štednju, a pri tome ne zanemarivši socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Mišljenja sam da ova Vlada na čelu s premijerom ima mladost, stručnost, iskustvo, volju i spremnost da se suoči sa svim problemima i drago mi je da sam dio toga tima. Kao ministar unutarnjih poslova ove županije nastojat ću u okvirima mojih ovlasti i svojim radom poboljšati suradnju građana s policijom i vratiti pomalo izgubljeno povjerenje građana u rad policije. Također, istaknuo bih da se mi moramo riješiti ljudi koji kaljaju ugled ovog ministarstva. Pravit ću određene programe, o kojima će i javnost i međunarodne organizacije biti upoznati, a bit će vezani za borbu protiv korupcije u policiji. Tu nećemo zatvarati oči pod bilo kojim oblikom kriminala. Ne možemo od nekoga tražiti da postupa tako i tako, ako mi nismo riješili svoje probleme i očistili redove od nekih ljudi koji nisu zaslužili nositi policijsku odoru. U tom smjeru bi ovo ministarstvo trebalo ići.

Biografija
Rođen 12. lipnja1960. u Mostaru, završio Staru gimnaziju i Pravni fakultet također u Mostaru i stekao zvanje diplomirani pravnik.
Do sada radno angažiran u Elektroprivredi Mostar, a zatim od 1994. u Ministarstvu unutarnjih poslova Mostar do danas, bio na različitim dužnostima i to: pomoćnika zapovjednika za upravno-pravne, opće i zajedničke poslove Policijske uprave Mostar, načelnika Odjela pravnih, kadrovskih i upravnih poslova Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a u rangu pomoćnika ministra, zatim načelnika Odjela za administraciju i potporu Policijske uprave Mostar te uz redovan posao obnašao i dužnost načelnika kadrovske i upravne službe prvih zajedničkih međunarodnih policijskih snaga EU policije.

Zatim je bio tajnik komisije za polaganje vozačkih ispita, četiri-pet godina, a onda je bio i zamjenik predsjednika komisije za nadzor svih autoškola i polaganja u cijeloj Županiji, sve do dana dok je postao ministar. Oženjen, stalno mjesto boravka- Mostar. Vozi Golfa 5, koji je poklon njegovog brata, vlasnika tvrtke Interagent.

Dosadašnji rad
Napravili smo odmah po mom dolasku prometnu akciju "Pauk", kako bi se ljudi jednostavno upoznali s kulturom ponašanja u suvremenom društvu, gdje se ne mogu auta ostavljati gdje tko želi. To im je ujedno i neki vid štednje, da ne idu doslovce u kafić s autom, a stanuju 100-200 metara od njega.
S time smo povećali značajno sredstva koja su ušla u proračun. Također, od kazna naplatimo i značajna sredstva od radara u Mahali. Zatim smo donijeli više pravilnika; pravilnik o slobodi pristupa informacijama, pravilnik o postupku izdavanja u promet oružja i streljiva...

Planovi

Imamo namjeru u suradnji s Gradskom upravom Mostar staviti kamere za nadzor po gradu, kako bi se pokrilo stanje i omogućio lakši rad i otkrivanje kaznenih djela. Nešto slično je napravljeno u Čapljini. Čeka nas i donošenje Zakona o unutarnjim poslovima, koji još nije donesen ni u još nekim županijama.

Zakon regulira ovlasti između komesara i ministra. Tih problema ovdje nema, iako ih je netko preko medija želio prenijeti na ovo ministarstvo, ali u tome nije uspio niti će itko uspjeti. Sve što budemo radili bit će javno i transparentno.

Ništa se neće tajno donositi.