Vilim Primorac direktor HT-a Mostar

Prva dva pokušaja propala su zbog nedostatka kvoruma, međutim, danas je odluka donesena s dovoljnim brojem ruku članova nadzornog odbora.

Naime, posljednja sjednica nadzornog odbora HT-a Mostar, na kojoj je za direktora - predsjednika uprave HT-a imenovan aktualni zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Vilim Primorac, prema mišljenju Općinskog suda u Mostaru, nije održana sukladno statutu poduzeća i poslovnika o radu nadzornog odbora jer na sjednici nije bilo kvoruma za odlučivanje.

Sud je u obrazloženju svoje odluke kojom je odbio upis Primorca u sudski registar također naveo da za upis nedostaje suglasnost Vlade Federacije BiH na imenovanje. Budući da je po zakonu, za imenovanje direktora i člana uprave javnih poduzeća, potrebna prethodna suglasnost Vlade Federacije BiH, ostaje za vidjeti kako će ovaj put postupiti sud. Hoće li upisati novoizabranog direktora u sudski registar ili će ponovno tražiti suglasnost Vlade Federacije BiH, što bi značilo dodatno produbljivanje agonije za ovo poduzeće?

(pogled.ba)