Studenti imaju mogućnost pripravničkog staža za pravnike kroz studentsku organizaciju ELSA Mostar

Studenti imaju mogućnost pripravničkog staža za pravnike kroz studentsku organizaciju ELSA Mostar

Sara Petrović studentica je četvrte godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Grafičkog dizajna na IT Akademiji. Članica ELSA-e Mostar je tri godine, a zadnje dvije je u Upravnom odboru. Svoje školovanje obogatila je seminarima, konferencijama, natjecanjima te brojnim aktivnostima na različitim projektima.

Trenutno vodi odjel marketinga ELSE-e, a prošle godine je bila potpredsjednica u sektoru za seminare i konferencije.

Studentska organizacija ELSA je europsko udruženje studenata prava, na međunarodnom nivou, postoji u više od 30-tak zemalja širom Europe, te je neprofitna i nepolitička organizacija.

U Mostaru postoji od 2012. godine, to je udruženje studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić.

 

Član ste ELSA-e u Mostar, odjela za PR, zašto ste odlučili upoznati rad ove studenstske organizacije? Jesu li razlog prakse, seminari, konferencije ili neki drugi cilj?

Članstvo u ElSA Mostar je bilo rezultat moje želje da svoje dotadašnje studiranje dodatno proširim na konkretne stvari u praksi. Kada sam postala članicom ELSA-e Mostar shvatila sam kako ELSA nudi velike mogućnosti za napredak te sam potaknuta tom spoznajom željela isto prenijeti i na svoje kolege.

 

Možete li reći šta ste tijekom aktivnog angažmana u organizaciji naučili, je li Vam praksa u odnosima s javnošću pomogla da se upoznate s potencijalnim poslodavcima?

Prije svega, prilikom rada u organizaciji naučila sam kako je raditi s ljudima, odnosno naučila sam kako napraviti kompromis kada je potrebno, na koji način implementirati svoju ideju, te koja su sredstva kojim tu istu ideju mogu realizirati.

ELSA Mostar surađuje sa brojnim odvjetnicima,notarima i drugim fizičkim, ali i pravnim osobama koje direktno ili indiretkno imaju veze s pravom. Dugi niz godina surađujemo s dosta njih kroz razne prakse koje organiziramo za naše studente.

Nerijetko se događalo da upravo jedna završena praksa s obzirom na našu preporuku bude „ulaznica“ za dalji rad. Nakon obavljenog pripravničkog staža vrlo često dođe do zasnivanja radnog odnosa.

S druge strane,važno je spomenuti i ELSA International koja nudi mogućnost sudjelovanja na 249 praksi u svijetu.

 

Šta ELSA Mostar nudi studentima? Mogu li se prijaviti na prakse u odvjetničkim uredima studenti koji nisu članovi?

ELSA Mostar studentima nudi pravo prisustvovanja na raznim seminarima, edukacijama, konferencijama, pravnim klinikama, organizira posjete državnim i dr.institucijama, omogućava stručno savjetovanje, studentske prakse, a od ove godine uvodimo i studentska putovanja, te rad na humanitarnim projektima. Što se tiče praksi u odvjetničkim uredima, prijaviti se mogu samo članovi ELSA-e Mostar.

 

Koji su najpoznatiji projekti koje ste do sada implementirali?

U prethodnoj godini su organizirani sljedeći seminari: Pravo stjecanja vlasništva na nekretninama gdje su predavači bili prof. Alena Jurić i prof. Viktorija Haubrich te odvjetnik Nikica Vučina. Održan je seminar „Otkaz ugovora o radu” pod vodstvom prof. Ive Rozića i odvjetnika Sadudina Zaklana te seminar „Trenutna stajališa iz pravomoćnosti presuda i rješenja (na sudu BIH-a) o institutu pritvora (u kaznenim postupcima) gdje je glavni predavač bila odvjetnica Nada Dalipagić.

Novina ove godine je bio seminar na temu: „Europski građanski postupak“ gdje su se u ulozi predavača našli studenti pete godine pod vodstvom prof. Viktorije Haubrich.

Brojne studentske volonterske prakse odrađene su s odvjetnicima: Anelom Musom, Nadom Dalipagić, Nikicom Vučinom, Farukom Ćupinom, odvjetničkim uredom „Kebo&Guzin“, odvjetničkim uredom  „Sesar-Ćurić-Miletić“, a značajne su za spomenuti i prakse u INTERI TP,SPARK-u i Županijskom Tužiteljstvu HNŽ. 

Naši studenti su sudjelovali i na projektima kao što je trodnevni Simulirani Parlament u Sarajevu, te na radionicama kao što je ona OSCE-a pod nazivom „Mladi u Dijalogu“.

 

S Pravnim fakultetom u Mostaru i Alumni klubom organizirate „Humanitarni bal Pravnog fakulteta“ početkom studenoga, o čemu se radi?

Namjera nam je da se pored formalnog pravničkog obrazovanja, iskažemo i u humanitarnim aktivnostima, te da na ovom balu okupimo sve relevantne organizacije i institucije u kojima dominira pravničko zanimanje.

Organizacijom ovog događaja namjeravamo prikupiti sredstva putem sponzorstva i donacija za pomoć onima kojima je najpotrebnija. Ove godine bi to bila “Udruga Susret” koja skrbi o djeci sa posebnim potrebama, brine o njihovom liječenju te psihičkom i fizičkom razvoju.

Naime, s obzirom da je događaj isključivo humanitarnog karaktera, organizatori se unaprijed odriču bilo kakvog oblika zarade.

Humanitarni bal održati će se u Ljetnikovacu Radobolja u Mostaru 06. studenog 2019.god. sa početkom u 20h.

 

Budući projekti  koje planirate? Imate li suradnje s drugim organizacijama?

Trenutno radimo na projektu „Humanitarni bal Pravnog fakulteta“ a tijekom akademske 2019./2020.godine planirana je suradnja sa više različitih organizacija od kojih su neke čak i sa sjedištem u Zagrebu, Splitu i Sarajevu.

 

Je li ELSA postala zanimljiva mladim studentima od kako je postoji u Mostaru, kakav je odaziv na vaše projekte?

Koliko smo god svjesni važnosti fakultetskog obrazovanja i svega što nam ono pruža,kroz rad ELSA Mostar s vremenom smo postali svjesni i važnosti obrazovanja koje ide mimo onog  „obaveznoga“. Upravo radi toga, povećan je broj seminara, konferencija, praksi, radionica i natjecanja. Uporedno s tim, zamijetili smo i porast angažmana kod studenata i to čak značajnih 400% u odnosu na prije pet godina.

 

Koje je vaše mišljenje o sudjelovanju mladih u društvu, jesu li pasivni ili se situacija popravila?

Osobno, smatram da u svemu pa i po pitanju ovoga ne treba generalizirati. Uvijek je bilo i biti će pasivnih ljudi, ali isto tako bilo je i biti će onih koji žele napraviti korak više. Moje je mišljenje kako se situacija po pitanju sudjelovanja mladih u društvu popravlja kroz godine.

 

Što novi članovi mogu naučiti ako se učlane u ELSA-u Mostar? Kako izgleda radni dan u organizaciji, što sve radite, kako se pripremate za projekte i sl. Koje ste vještine stekli tijekom rada?

Tijela organizacije su: predsjednik, generalni tajnik, blagajnik, potpredsjednik za seminare i konferencije, potpredsjednik za akademske aktivnosti, potpredsjednik za razmjene i prakse te potpredsjednik za marketing. Prema pravilniku ELSA Mostar, mogu biti izabrani i suradnici i mentor u slučaju da Upravni odbor odluči da za istim postoji potreba.

Svi članovi ELSA Mostar mogu se kandidirati na Izbornoj skupštini kako bi bili na jednoj od ovih funkcija ili kasnije u drugom tijelu za kojim se pojavi potreba nakon raspisanog natječaja. Često se, kako bi se što više ljudi uključilo u rad organizacije, raspisuje natječaj za suradnike što je odlična prilika studentima da nauče više o organizacijskim vještinama, rade na projektima koje žele i na taj način doprinose radu zajednice.

Ključ organizacije je u međusobnoj suradnji svih članova. Sastanke održavamo po potrebi, a u međuvremenu svi dogovori idu putem društvenih mreža.

Vještine koje su meni osobno najviše koristile su javni govor, stručno izražavanje, komunikativnost i timski rad. Smatram da sam te iste i unaprijedila kroz rad u ELSA-i.

 

Možete li objasniti studentima kako se mogu učlaniti?

 Učlaniti se mogu uplatom članarine na žiro račun ELSA-e Mostar u vrijednosti 10KM a ta ista vrijedi do navršene 30.godine.

 

Poruka brucošima?

Brucošima bih poručila kako je svaki početak težak te da od samog starta krenu sa redovitim učenjem i aktivnim studentskim životom. Svaki trud se isplati i bude nagrađen prije ili poslije.

Studentsko doba brzo prođe, a ono što i koliko uložimo u sebe, biti će nam velika smjernica dalje u životu.

 

Maja Ljubić, Hercegovina.info