Slaven Raguž: SDA je Islamskoj zajednici namjeravala ustupiti 300 nekretnina u gradu; ambulante, dječije vrtiće

Dok se to ne spozna, koristi se provjeren recept: raspiruj strah kod običnih ljudi i upri prstom u koga za to treba okriviti, navodi u priopćenju predsjednik mostarskog odbora HDZ 1990 Slaven Raguž.

Mostarski SDA se prije par dana oglasio u Oslobođenju svojevrsnim osvrtom na Raguževe medijske istupe.

„Demanti" mojih navoda, potpisuje Salem Marić, koji ne samo da imputira riječi koje nisam rekao, nego i pokazuje značajnu dozu površnosti u pristupu i izbjegavanje činjenica., ističe Raguž u priopćenju te pojašnjava:

-Naime, u tom demantiju su navedeni podaci o uposlenim u gradskoj upravi, gdje ima više Hrvata. Međutim, nitko nije niti spominjao gradsku upravu. Govorilo se o gradskoj administraciji, što je puno širi pojam jer on obuhvata sve korisnike proračuna. Podatak kojeg sam ja naveo, a taj je da gradsku administraciju čine većinom Bošnjaci, jednostavno se može provjeriti na linku proračuna grada Mostara (http://www.mostar.ba/proracun.html), gdje se vrlo lako može dokazati da se više ustanova (obrazovnog, komunalnog, administrativnog, i dr. karaktera) koje se nalaze na tzv. bošnjačkoj strani financiraju iz gradskog proračuna. Da se razumije, apsolutno nema ništa loše u tome, dapače.

3,5 na prema 1 u korist „lijeve" obale

Mostarska SDA dalje spominje kako nije istina da je iz gradske kase više novca otišlo na tri administrativne jedinice pod dosadašnjom ingerencijom bošnjačkih vijećnika. Također, i ti se podaci mogu vrlo lako provjeriti. Dovoljno pregledati financijska i revizorska izvješća rada gradske administracije u zadnjih 10 godina. U razdoblju do 2002. godine u grad su se slijevala sredstva dviju Elektroprivreda i to u omjeru 3,5 na prema 1 u korist „lijeve" obale grada, koja je i tada bila, kao i danas, pod apsolutnom vlašću kadra SDA. Ovome se treba dodati iznos od oko 20 milijuna KM kuvajtskog kredita kojeg su 1999. g. podigle općine Stari Grad, Jugoistok i Sjever, a odlukom Općinskog suda u Sarajevu iz 2011. godine morati će ga vraćati „grad Mostar".

Također, po pitanju gradskih i drugih renti, kad se sve zbroji, veći priliv sredstava ide na tri administrativne jedinice pod ingerencijom SDA, budući da se na stavke navedene u gradskom proračunu treba dodati iznos od 5,7 mln KM po ugovornoj obvezi od naknada za vode. Čisto usporedbe radi, cijeli predviđeni iznos kapitalnih ulaganja, u što naknada za vode ne ulazi, a namijenjena je za sva gradska područja, dakle i „hrvatska" i „bošnjačka", na razini godine iznosi 8,1 mln KM. Po Statutu grada, utrošak sredstava po gradskim područjima je isključiva i izravna ingerencija vijećnika izabranih s tih područja. Zašto se od ovolikih sredstava ništa ili malo ulagalo u infrastrukturu, treba upitati njih.

U što je potrošen novac od GSM licence?

Dalje u „demantiju" mostarski SDA pokazuje koliko je njihovo nepoznavanje činjenica. Imputira se da se spominjao utrošak sredstava s drugih razina vlasti, što apsolutno nema veze saistinom, jer ovdje se radi o gradu Mostaru, a ne o drugim razinama vlasti. Govori se kako je u zadnje dvije godine iz grantova Vlade FBiH daleko više novca otišlo u „hrvatske ruke". Spominje se i naknada od GSM licenci i to 5,5 mln KM. Grantovi Vlade FBiH, kao i utrošak novaca od GSM licenci je isključiva domena Vlade FBiH. Izgleda da je mostarska SDA zaboravila tko u zadnje dvije godine, uključujući i njihovu SDA, čini federalnu Vladu. Da se imalo detaljnije ispitalo namjenu tih sredstava vidjelo bi se da je od tih spomenutih 5,5 mln od GSM licenci daleko najveći dio otišao za izgradnju mosta Avenija - Sutina (samo u 2012. je za tu namjenu osigurano preko 2 mln KM). Je li mostovi spajaju ili razdvajaju?

Dalje u izjavi SDA broji uposlene u uredima federalnih institucija u Mostaru. I ovdje se zaboravlja da grad Mostar s tim nema apsolutno ništa, nego da je to, opet, ingerencija federalne Vlade, gdje, opet, u zadnje dvije godine nema ugnjetača i nacionalista iz bilo kojeg HDZ-a.

Evo sve i da su tvrdnje u redu, po podacima koji su iznešeni u SDA-ovom priopćenju udio Bošnjaka uposlenih u ovim institucijama je oko 45%, što je, uzimajući u obzir demografsku sliku cijele HNŽ, kao i blizinu ZHŽ-a i HBŽ-a, kao većinski hrvatskih županija, za svaku pohvalu po pitanju poštivanja prava konstitutivnih naroda. Želi li to mostarska SDA da Hrvati kopiraju model glavnog grada Sarajeva gdje se udio Hrvata u federalnim institucijama kreće od 1% do 7%, naravno u onim institucijama gdje ih uopće ima. Da se razumijemo, ovo je slučaj i primjerice na svim razinama kod ministarstava gdje su Hrvati ministri, gdje redovito pored ministra i par savjetnika nema više Hrvata. Dakle, kolika god je to odgovornost sarajevske bošnjačke elite, još je veća one hrvatske elite koju uopće nije briga popraviti taj balans na stranu Hrvata kad je uposlenost u federalnim institucijama u Sarajevu riječ. No, vratimo se na Mostar.

Odboru IZ namjeravali ustupiti 300 nekretnina

Licemjerno je od bošnjačke političke elite u gradu Mostaru govoriti o ugroženosti Bošnjaka, dok se gomilaju nekretnine i bogatstva, ne samo po Sarajevu, nego i po toliko omraženoj i genocidnoj Hrvatskoj. Neka oni koji su najglasniji u obrani od „ugroženosti" objave imovinske kartice, svoje i svoje uže rodbine, prije i nakon „političkog" tretmana, pa će to biti najbolji dokaz „ugroženosti" Bošnjaka u gradu Mostaru. Usput, neka budu toliko iskreni prema svojim biračima i javno obznane inicijativu davanja na korištenje i upravljanje Odboru islamske zajednice oko 300 nekretnina u gradu, koju su htjeli podvaliti u Gradskom vijeću, a kojom se na korištenje i upravljanje I.Z. između ostalog namjeravalo ustupiti i dječje vrtiće, ambulante, privatne kuće, zgrade i dr.

Nije dakle problem što nema rješenja za Mostar, nego je problem što se ne zna kako to najbolje unovčiti. Ruku na srce, nije to slučaj samo kod bošnjačke političke elite, ima i kod nas dosta raznih „Salema" koji vrlo vješto ovu situaciju iskorištavaju za svoj probitak. Kad se svjetla pozornice ugase, svi se oni zajedno goste i meze, smijući se nama „fukari". Po toj temi mostarska SDA, sa svojim Salemom, može mirno spavati. Doći će i „naši" na red. Neće se ni njima to halaliti, stoji na kraju priopćenja predsjednika mostarskog odbora HDZ 1990. Slavena Raguža