Grad Mostar: Gradonačelnik nema ovlasti imenovati članove skupština u poduzećima

Grad Mostar: Gradonačelnik nema ovlasti imenovati članove skupština u poduzećima

Povodom revizorskog izvješća o poslovanju i organizaciji rada Javnog poduzeća Deponija d.o.o. Mostar koje je pojavilo u medijima, a u kojem se, između ostalog, ističe kako nije usklađena sa Zakonom o gospodarskim društvima, Zakonom o javnim poduzećima i Odlukom o osnivanju javnog poduzeća za upravljanje komunalnim otpadom, stoji u reviziji ovog poduzeća te da, kako se navodi, osnivač Grad Mostar i Gradonačelnik nisu uspostavili organe upravljanja u Društvu: Skupštinu, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju te da, kako revizori navode kako, iako je upoznat s navedenim, osnivač Društva Grad Mostar i Gradonačelnik nisu postupili u skladu sa svojom zakonskom obavezom i nije izvršeno imenovanje organa upravljanja u Društvu, kako bi se osigurao nesmetan rad u Društvu, dužni smo javnost upoznati sa slijedećim činjenicama.

Gradsko vijeće Grada Mostara je u srpnju 2012. godine donijelo Odluku o vršenju ovlaštenja organa Grada Mostara u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala, i ista je objavljena u Službenom glasniku Grada Mostara broj 07/12.

Odlukom se uređuje način vršenja ovlaštenja na temelju učešća državnog kapitala u gospodarskim društvima u kojima ovlasti vrše organi Grada Mostara. Grad Mostar ostvaruje pravo učešća u radu i odlučivanju gospodarskih društava putem člana skupštine. Imenovanje člana skupštine po Odluci vrši Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika Grada Mostara.

Imenovanje se daje u pismenoj formi za jednu godinu. Sukladno naprijed navedenom evidentno je da Gradonačelnik ne može vršiti ovlaštenja u gospodarskim društvima jer imenovanje člana skupštine vrši Gradsko vijeće.

Izbor i nominiranje kandidata za članove nadzornih odbora (vrši skupština gospodarskog društva, a konačnu suglasnost daje Gradsko vijeće.), dok izbor kandidata za članove Uprave gospodarskog društva s učešćem državnog kapitala vrši nadzorni odbor u postupku utvrđenom Zakonom.

Grad Mostar već duži niz godina traži i tražio je mišljenje zakonodavaca, nadležnih Ministarstava, OHR može li Gradonačelnik bez Gradskog vijeća imenovati člana skupštine za Društva u kojima Grad Mostar vrši ovlaštenja. Sve primljene instrukcije su u smjeru poštovanja važeće Odluke o vršenju ovlaštenja organa Grada Mostara.

Također, Javno pravobraniteljstvo Grada Mostara i javni pravobranitelj nedvosmisleno je naglasio kako Gradonačelnik ne imenuje članove skupština i javnim poduzećima, već da je to temeljem Statuta Grada Mostara ovlast Gradskog vijeća, stoji u priopćenju Grada Mostara.