Mostar: Privatnici nisu "u modi", svi bi na proračun

Gradska uprava Mostar
Gradska uprava Mostar

„Na natječaj koji je raspisala Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije pristiglo oko dvije stotine prijava poslodavaca", izjavio je direktor te službe Petar Golemac.

Naime, Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije uputila je javni poziv svim pravnim osobama na području županije da iskažu interes za prijem pripravnika sa završenim fakultetom, uz sufinanciranje Službe u visini od 600 konvertibilnih maraka mjesečno po pripravniku. Obveza poslodavca je da s primljenim pripravnikom sklopi ugovor o obavljanju pripravničkog staža, te da izmiri sve zakonske obveze prema pripravniku. Golemac je kazao da Služba za zapošljavanje HNŽ zbog teške financijske situacije prošle godine nije bila u mogućnosti sufinancirati zapošljavanje pripravnika, što se drastično odrazilo na strukturu nezaposlenih osoba evidentiranih u Službi.

„U prvih devet mjeseci prošle godine, u odnosu na kraj 2008, broj nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom povećao se za čak 36 posto. Zbog toga smo ove godine i pored velikih financijskih poteškoća odlučili iznađi načina za sufinanciranje zapošljavanja dijela pripravnika s visokom stručnom spremom kako bi im omogućili da se ravnopravno natječu na tržištu rada", izjavio je Golemac. On je naglasio da je cilj ove akcije omogućavanje mladim ljudima sa završenim fakultetom da odrade pripravnički staž, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i lakše došli do stalnog zaposlenja.

Na području Hercegovačko-neretvanske županije posao s višom i viskom stručnom spremom traži više od tisuću i pol mladih ljudi, od kojih neki više godina bezuspješno šalju zamolnice na sve natječaje, čak i za one poslove za koje nije uvjet fakultetska diploma. Prema dosadašnjoj praksi najveći broj prijava ponovno se očekuje na natječaj koji će raspisati Vlada Hercegovačko-neretvanske županije i Gradske uprave Grada Mostara jer su oni jedni od rijetkih poslodavaca koji ispune sve zakonske obveze prema pripravnicima.

Naime, prema Zakonu o radu FBiH pripravnicima za vrijeme pripravničkog staža pripada najmanje 80 posto plaće pripadajuće za to radno mjesto, pravo na topli obrok, godišnji odmor, regres kao i polaganje stručno ispita. Međutim, situacija u privatnim poduzećima je različita, ali većina njih ne poštuje ništa od navedenog i pripravnicima se najčešće isplaćuje samo iznos koji daje Služba za zapošljavanje, što praktično znači da privatna poduzeća u većini slučajeva ignoriraju zakonsku obvezu i o „trošku" Službe dobiju „besplatno" visokoobrazovanog radnika na razdoblje od godinu dana.

Hoće li se ova praksa nastaviti i ove godine ili će Služba za zapošljavanje pronaći mehanizme da zaštiti pripravnike i spriječi zlouporabu javnih sredstava ostaje nam vidjeti. (žm)

pogled.ba