Mostar: Bolja organizacija sveučilišta na području jugoistočne Europe i zapadnog Balkana

Mostar: Bolja organizacija sveučilišta na području jugoistočne Europe i zapadnog Balkana
Rektor Sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić kazao je kako je bolja organizacija unutar sveučilišta na području jugoistočne Europe i zapadnog Balkana jedan od najvažnijih zaključaka donesenih na ovom događaju.

- Također smo zaključili kako je bitno svoju viziju razvoja visokog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog rada, transfera znanja, ponuditi velikim konferencijama kao što je berlinska, londonska, kao što je pariška, koja će biti održana u travnju. Želimo nastupiti zajednički, a kako bi to uspjeli dogovorili smo snažnu organizaciju i protok svih informacija unutar sveučilišta koja sudjeluju u rektorskom zboru - kazao je Tomić.

U okviru Rektorskog foruma formirano je i stalno tajništvo koje će koordinirati svim aktivnostima te organizacije.

- Postigli smo organizacijsku razinu i dogovor o snažnijem nastupu prema takozvanim trećim, europskim i svjetskim zemljama, a kao znak naše ozbiljnosti potpisali smo akademski međusveučilišni sporazum koji predviđa snažan angažman i suradnju na području znanstveno-istraživačkog rada, na području visokog obrazovanja i transfera znanja. Smatram da je ovo konferencija koja je dala velik zaokret razvoju ovih segmenata visokog obrazovanja na području jugoistočne Europe i zapadnog Balkana - istaknuo je Tomić.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kazao je kako se na forumu vrlo konstruktivno razgovaralo te visokim konsenzusom utvrdilo da će suradnja sarajevskog Univerziteta i Foruma na području znanosti i obrazovanja u budućnosti biti u potpunosti ostvarena kroz djelovanje Rektorskog foruma.

- Dogovarali smo kako naše inicijative i zahtjev za veća ulaganja u naučno-istraživački i znanstveno-istraživački rad u zemljama regije moraju biti orijentacija ovog prostora, da će naša otvorenost, umreženost i povezanost s europskim prostorom visokog obrazovanja i znanosti biti intenzivnija, ali i da će naši nastupi na budućim zajedničkim projektima biti orijentacija sveučilišta sudionika ova tri dosadašnja foruma - kazao je Škrijelj.

Dodao je kako će sljedeći susret biti u Podgorici krajem travnja ove godine, kada će se dogovarati o zajedničkim nastupima te o nastupu na sastanku pred berlinsku inicijativu, koja će se ove godine održati u Londonu.

Rektorica Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović istaknula je kako je ovaj forum za beogradski Univerzitet iznimno važan kako bi se iskoristila i razmijenila iskustva u nastavi i znanstvenim istraživanjima.

- Također, važno je da pokušamo vlastitim sredstvima i vlastitim pogonom unaprijediti kvalitetu naših aktivnosti. Imajući u vidu da je berlinski proces usporen, mislim da je važno da radimo sami za sebe kako bi unaprijedili pozicije svojih sveučilišta te da na taj način dostignemo ciljeve koje smo sebi postavili - kazala je Popović.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samardžija istaknula je kako je važno da ova inicijativa rektorskog foruma što bolje artikulira njihove interese kako bi bili uspješniji u predstavljanju i definiranju svojih ciljeva i onoga što će se događati dalje u berlinskom procesu.

- Ključni trenutak je da mi na sljedećoj konferenciji predstavimo ovu našu inicijativu i vrlo jasne i artikulirane ciljeve i interese vezane za dugoročnije povezivanje s europskim sveučilištima i Europskom unijom u smislu povlačenja sredstava, ali i boljeg uključivanja - kazala je Prijić-Samardžija.

FENA