Tvrtka Jambo promet ide u stečaj

Trgovački sud u Splitu obustavio je skraćeni stečajni postupak nad Jambo prometom, trgovačko-proizvodnom tvrtkom Stipe Gabrića Jamba, a novim je rješenjem pokrenuo postupak radi utvrđenja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka te tvrtke s više od 2,7 milijuna kuna duga i moguću naplatu preko nekretnina u Gabrićevu vlasništvu.

Prema sudskom rješenju, objavljenom u četvrtak, ročište o očitovanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka održat će se na dubrovačkom sudu 15. veljače, a Gabrić u roku od osam dana treba predati izvješće o financijsko-gospodarskom stanju tvrtke te popis imovine i obaveza. U rješenju se navodi i da je Gabrić dužan dati sve potrebne obavijesti u svako doba te da ga, ako ne ispuni svoju dužnost, sud može novčano kazniti i odrediti mu prisilno dovođenje.

Sud je pozvao i Finu da dostavi dokaz o postojanju stečajnog razloga, potvrdu o stanju računa i potvrdu o visini izmirenih obveza s bilo kojeg računa dužnika.

Najnovije sudsko rješenje uslijedilo je nakon što je Fina krajem listopada prošle godine podnijela zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad Jambo prometom. U prijedlogu Fine navodilo se da je početkom rujna 2015. ta Gabrićeva tvrka imala evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od čak 1024 dana i u ukupnom iznosu od 2,71 milijuna kuna. Navodilo se i da Jambo promet nema zaposlenih, da ima otvorene račune kod Raiffeisenbank, OTP banke i Privredne banke te da nema zaplijenjenih sredstava na ime predujma za namirenje troškova stečajnog postupka.

Prema svemu navedenom, a nakon neodazivanja dužnika i vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka, bili su zadovoljeni uvjeti za otvaranje i zaključenje skraćenog stečajnog postupka Jambo prometa jer se smatralo da je dužnik nesposoban za plaćanje.

No, kako sud navodi, u konkretnom slučaju nisu bili ispunjene pretpostavke za otvaranje i zaključenje skraćenog stečaja jer se nakon podneska Porezne uprave ipak ustanovilo da dužnik ima imovinu, odnosno nekretnine u Gružu. Prema sudskom rješenju, vrijednost tih nekretnina bi bila dovoljna za namirenje osnovnih troškova stečajnog postupka.

Tvrtka Jambo promet je osnovana u ožujku 1999. uz temeljni kapital od 20.000 kuna. Protiv najnovijeg sudskog rješenja o stečaju Jambo prometa nije dopuštena žalba.

Hina