Otvoreno pismo hrvatskoj javnosti i institucijama u ime progonjenih hrvatskih ratnih vojnih invalida

... protuzakonitom, podmuklom i kukavičkom činu protiv najtežih stradalnika u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ujedno izvješćujem javnost da sam s cijelim slučajem upoznao i nadležne instutucije Europske unije. Moje stranke, njih oko 120, tijekom rata za obranu Republike Hrvatske i hrvatskog naroda, kao hrvatski vojnici, teško su stradali, redovito na prvim linijama bojišta, te su mnogi zahvaljujući izvrsnoj organizaciji Saniteta preživjeli.

Zbog tog stradavanja, provođeni su upravni postupci za utvrđivanja statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (HRVI). Postupci su okončani pravomoćnim odlukama nadležnih upravnih tijela, te su moje stranke stekle statuse najtežih stradalnika od kojih su mnogi 100% HRVI. Nakon tako utvrđenog statusa priznavano im je i pravo na invalidsku mirovinu (o kojoj ovdje nije riječ te ju navodim sporadično).

POKRETANJE PARNIČNIH POSTUPAKA

Međutim, Republika Hrvatska nije postupala po svojim pravomoćnim odlukama, te sam (kao i neki drugi hrvatski odvjetnici), angažiran radi izvršenja tih rješenja. Republika Hrvatska osporavala je valjanost tih rješenje, no tvrdnje su se pokazale lažnima te su u parničnim postupcima sudovi usvajati tužbene zahtjeve.

OGLAŠAVANJE PRAVOMOĆNIH RJEŠENJA NIŠTAVIMA (PRVI PUT)

Budući da su sudovi usvajati tužbene zahtjeve, Republika Hrvatske, Ministarstvo branitelja dosjetilo se načina na koji će barem odgoditi isplate i rješenja je oglašavalo ništavima. Nakon toga moje stranke su pokrenule upravne sporove te je nadležni Upravi sud poništio takva rješenje, na što je Ministarstvo pokrenulo Zahtjev za zaštitu zakonitosti koji su odbijeni od strane Vrhovnog suda RH.

Budući da se i nakon toga Republika Hrvatska odbijala pokoriti svojim pravomoćnim aktima, presudama Upravnog suda, Vrhovnog suda i drugih nadležnih sudova, moje stranke su bile primorane voditi dugotrajne parnične postupke u kojima su u konačnici uspijevale. No, Republika Hrvatska na sve načine je nastojala odugovlačiti postupke i zagorčavati život tim stradalnicima i njihovim obiteljima te ih je na sve moguće načine uznemiravala, a u neposrednim kontaktima s predstavnicima Ministarstva i drugim odgovornim osobama doživljavali su bezbrojna ponižavanja i uvrede.

PRIPREME DRŽAVNIH TIJELA ZA DALJNJI PROGON

Republika Hrvatska, pravomoćnim sudskim odlukama, prisiljena je postupati po pravomoćnim upravnim aktima. Ipak je i dalje odbijala dragovoljno postupiti po tim aktima i pravomoćnim sudskim odlukama, čime je pokazala da ne priznaje sudbenu vlast ni ustavni poredak. Ministar branitelja je dana 12. srpnja 2012., donio Odluku o imenovanju članova Radne skupine za iznalaženja problema vezano uz sudske sporove bivših pripadnika „Hrvatskog vijeća obrane", kako on naziva hrvatske vojnike. U tu radnu skupinu imenovani su i predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda za suzbijanje organiziranog kriminala (USKOK). Budući da je Državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo, sukladno odredbi čl. 124. st. 1. Ustava Republike Hrvatske, a što znači predstavnik neovisnog i samostalnog pravosudnog tijela, samo se dalo, protivno Ustavu, zlorabiti. Imenovanje i predstavnika USKOK-a u tu radnu skupinu predstavlja apsurd jer upravo ta skupina predstavlja organizirani kriminal. Ovakvom odlukom jasno je pokazano da je ministar branitelja osoba koja ima vlast nad Državnim odvjetništvom i USKOKOM. Zadaća im je bila predlaganje ministru branitelja mogućnosti stavljanja izvan pravnog prometa u Republici Hrvatskoj navedenih rješenja u svrhu smanjenja daljnje štete za Državni proračun Republike Hrvatske.

Nakon toga održan je veći broj radnih sastanaka te skupine.

MEDIJSKA KAMPANJA ZA IZAZIVANJE MRŽNJE

U mjesecu rujnu 2012. godine počela je medijska kampanja protiv tih ljudi i odvjetnika koji su ih zastupali. Započinje ju Novi list, br. 21.169, br. za 7. i 8. rujna 2012.. Kampanja je bila sveobuhvatna, uvredljiva i prepuna laži i konstrukcija. Tu kampanju je vodio ministar hrvatskih branitelja s cjelokupnim aparatom i indoktriniranim novinarima. Tako su, prema tim ljudima, izazivali mržnju i ogavnost, gađenje i prezir, ljutnju i srdžbu. Ta propaganda do danas nije prestala. Ona do nevjerojatnih razmjera sugerira Hrvatima da će ti ljudi uništiti Državni proračun s isplatama „štete" u milijardama kuna, te se tvrdi da je iznos i šezdeset milijardi kuna (60 000 000 000). Radi se o lažima osmišljenim radi mržnje!

Ministar Matić davao je jasne upute sucima kako trebaju postupati. Jedan od citata je: Postoji jednostavan način kako se tužbe mogu srušiti. Treba samo zamoliti suce da kažu svima koji namjeravaju podnijeti tužbe da donesu potvrde kojima potvrđuju da su hrvatski branitelji. Ministar Matić je napadao i pravomoćne te nepravomoćne odluke izjavom: Sudovi se vode logikom - dali ste im rješenja, sad im dajte novac.

Ministar Matić bauljao je i o navodnim džentlmenskim dogovorima, kao da država i pravo počivaju na nekakvim džentlmenskim dogovorima, a ne na temelju Ustava i zakona. Vrijeđao je one koji su se obratili sudu da je to „ostvarenje najprizemnijih interesa" i da su" grabili do kraja", da su „lakomi". Nadalje, usprkos javnim ispravama koje je izdala Republika Hrvatska navodi: Oni nikada nisu bili pripadnici Hrvatske vojske. Matić je umislio da je on država.

ZAKONODAVNA PRIPREMA

Naravno da je ta Goebbelsovska kampanja imala za cilj utjecati na sudske postupke u tijeku, za koje svjedočim da je jedan dio sudaca postupao pod utjecajem te kampanje, ali, što je još važnije, stvaranje preduvjeta za promjene zakona koji bi mogli oduzeti već stečena i konzumirana prava. Upravo u tom smjeru je i išla kampanja te je organizirana naprijed navedena Radna skupina, koja je nezakonita i utemeljena s nezakonitim ciljevima.

OPERACIONALIZACIJA PLANA (OGLAŠAVANJE RJEŠENJA NIŠTAVIMA DRUGI PUT)

Tijekom kolovoza počela su pristizati tipska rješenja o oglašavanju ništavim rješenja donijetih prije 14 - 18 godina. Rješenja iznose laži da moji klijenti nisu sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ona na ogavan način pokušavaju staviti jednog čovjeka (Ljubu Ćesića Roysa) u kontekst koji vrijeđa dostojanstvo mojih stranaka, spomenutog generala i Republiku Hrvatsku. Svaka od mojih stranaka ima niz javnih isprava koje potvrđuju da su sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Te isprave potpisane su od mnoštva ovlaštenih osoba, uključujući i Predsjednika Republike. Njihova odlikovanja zbog obrane Republike Hrvatske objavljena su u Narodnim novinama i potpisana od Predsjednika Republike. Količina laži, mržnje i osvete učinila je one koji su se odlučili na ove korake lažljivcima, mrziteljima, sljepcima i rušiteljima ustavnog poretka Republike Hrvatske.

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

Republika Hrvatska ovakvim rješenjima nastoji počiniti socijalnu likvidaciju onih koji su dali život i mladost za nju. Kao što su pravni, politički, duhovni i moralni prednici Partije na vlasti (Komunistička partija) vršili fizičke likvidacije tako sadašnja Partija na vlasti nastoji vršiti socijalne likvidacije.

Ministar Matić organizirao je zločinačku organizaciju, sastavljenu od visokih državnih dužnosnika i pravosudnih dužnosnika (Državno odvjetništvo i USKOK) kako bi cijeloj operaciji dao privid zakonitosti. Planiran je i potaknut kazneni progon protiv mene osobno, o čemu posjedujem dokaz. Protiv mene je pokretan i postupak pred Hrvatskom odvjetničkom komorom, a režimski novinari nastojali su meine i druge odvjetnike koji zastupaju te ljude diskreditirati.

Ministar Matić i Vlada organizirali su demokratskim društvima neprimjerenu kampanju mržnje, straha i nesigurnosti kako bi te ljude prikazali kao najgori ljudski izmet i šljam, pohlepnike i lašce.

Ministarstvo ničim nije dovelo u pitanje činjeničnu i pravnu osnovu na temelju kojeg su donesena rješenja o priznavanju statusa HRVI, a stranke je potpuno isključilo iz upravnog postupka.

Ovakvim postupanjem Ministarstva ugroženi su temelji vladavine prava i socijalna sigurnost. Stečena prava oduzimaju se nezakonitim postupanjem vlasti, kršenjem osnovnih načela upravnog postupka i pravne države koje se očituje primjenom retroaktivnosti, nepoštivanjem pravomoćnosti sudske odluke i rješenja.

Ministarstvo širi laži da oni koji su dobili rješenja ne smiju podizati tužbe jer će im onda oduzeti i druga prava, prvenstveno mirovinu.

Pozivam institucije koje su sudjelovale u ovom odvratnom činu ponižavanja velike skupine HRVI, hrvatskih vojnika i državjana Republike Hrvatske, da se vrate ustavnom i zakonitom postupanju. Pozivam institucije da obračunaju s onima koji se usude rušiti stečena prava, lagati u javnosti i ispravama, izazivati mržnju i prezir protiv onih koje su dužni štititi. Naši ratnici zaslužuju poštovanje i slobodu od uznemiravanja! - stoji u priopćenju kojeg potpisuje odvjetnik Mate Knezović.

Brotnjo.info