OSTAVLJATE RUČNIKE I LEŽALJKE NA PLAŽI? Ovako se u Makarskoj obračunavaju s takvima

...jutros su proveli akciju uklanjanja ručnika i druge plažne opreme na dijelu plaže koja je pod koncesijom gradskog komunalnog poduzeća. Akcijom je obuhvaćeno područje od poluotoka Sv. Petra do Cvitačke, a prikupljen je pun kamion ručnika i drugih plažnih rekvizita kojima kupači pokušavaju ''rezervirati'' svoje mjesto na plaži.

Ovaj problem zadnjih je godina prisutan u brojnim dalmatinskim općinama i gradovima, pa su se mnogi odlučili na uvođenje zabrana. To je prošle godine učinio i Grad Makarska, a prije nekoliko dana učinjen je i korak više postavljanjem ploča s pravilima ponašanja na plaži.

Narušavanje javnog reda i mira

Ploče je, na preporuku Grada Makarske, na šest lokacija postavio koncesionar Makarski komunalac d.o.o. Prema gradskoj Odluci o komunalnom redu zabranjeno je - narušavanje javnog reda i mira i uznemiravanje drugih korisnika, onečišćavanje okoliša i opreme u vlasništvu plaže, prodaja hrane, pića, suvenira, unos, postavljanje i korištenje vlastitih ležaljki i suncobrana, postavljanje ručnika i druge plažne opreme, kupanje izvan ograđenog dijela, kampiranje i noćenje, paljenje vatre, bacanje opušaka izvan za to predviđenih posuda, upotreba šampona, sapuna i deterdženata, te dovođenje pasa mačaka i drugih kućnih ljubimaca, a pravila su sada vidljiva u svakom trenutku kupačima na makarskoj plaži.

"Akcije uklanjanja ručnika i drugih plažnih rekvizita, a na temelju naše Odluke o komunalnom redu, provodimo redovito tijekom turističke sezone, a nedavno smo u suradnji s policijom i carinom imali i akciju suzbijanja nezakonite prodaje na plaži, što je također veliki problem. Ovakve akcije ćemo provoditi i dalje sve dok bude potrebno, ali nadam se da će s vremenom takvih slučajeva biti sve manje. Iako se o ovom problemu dosta pisalo po medijima, mislim da je važno da smo postavili i ploče s pravilima ponašanja, tako da svaki kupač može vidjeti što ne smije raditi na plaži i za što može biti kažnjen. Uvođenje reda na plaži nije nešto što se može postići preko noći, no jest jedan od najvećih prioriteta jer je upravo gradska plaža naš glavni resurs", izjavio je zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić.

index.hr