'Mrtvi kapital' koji bi mogao izvući Hrvatsku ?

'Mrtvi kapital' koji bi mogao izvući Hrvatsku ?
Centar za mirovne studije kao nositelj projekta PINS (Public interest - not saleable / Javni interes - nije na prodaju), objavio je internetsku kartu bivših napuštenih vojnih objekata u Hrvatskoj.

Projekt je provođen tijekom protekle dvije godine uz financijsku podršku EU u sklopu programa IPA 2010. Uz Centar za mirovne studije na projektu su radili Transparency International Mađarska, Transparency International UK, Sveučilište u Zagrebu, Zelena Istra, Eko Zadar i Cenzura Plus.

Interaktivna karta može se vidjeti na stranici http://vojnaimovina.milimap.com .

Na njoj su označene lokacije 231 vojne nekretnine koje je MORH ocijenio neperspektivnima. Označene su crvenim i zelenim zastavicama, pri čemu crvene zastavice označavaju nekretnine koje nemaju točnu lokaciju ili fotografiju. Zelene zastavice označavaju nekretnine kojima su dodijeljene točne koordinate i fotografije. Neke od tih nekretnina su predane na korištenje Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), neke su predane na upravljanje jedinici lokalne uprave ili samouprave, a neke su još uvijek pod upravom MORH-a i tek trebaju biti predane.

U sklopu projekta »Javni interes - nije na prodaju« proučavali su se procesi konverzija vojnih nekretnina koji su započeli samostalnošću Hrvatske, a posebno su odabrani primjeri konverzija u Puli - kompleks Muzil, Zagrebu - bivša Vojna bolnica Vlaška, Zadru - bivša vojarna »Stjepan Radić«, te Visu - vojarne »Samogor«.
Pomoću web stranice sudionici PINS-a žele nastaviti pratiti konverzije vojnih nekretnina i nakon završetka projekta. Tako građani bazu mogu i nadopunjavati, bilo iznošenjem svojih komentara i prijedloga o mogućoj namjeni svake pojedine nekretnine, unošenjem točne lokacije nekretnine, ali i postavljanjem fotografija koje oslikavaju trenutno stanje nekretnina.