FOTO  Mladi donijeli križ u Grušku luku, sve je spremno za početak svečanog euharistijskog slavlja!

Mladi donijeli križ u Grušku luku, sve je spremno za početak svečanog euharistijskog slavlja!

U 17.00 sati započinje svečano euharistijsko slavlje, koje će predvoditi dubrovački biskup mons Mate Uzinić uz koncelebraciju apostolskog nuncija Alessandra D'Errico, tri nadbiskupa mons. Želimira Puljića, mons Marina Barišća i
mons. Đuru Hranića, 7 biskupa: mons. Mija Gorskog, mon. Josipa Mrzljaka, mons. Nikolu Kekića, mons. Ante Ivasa, mons. Slobodana Štambuka, mons. Dražena Kutlešu i mons. Vlada Kočiša, te 5 biskupa iz susjednih zemalja i 500 svećenika.