Hrvatska smanjila javni dug

kune
kune
Dug je niži prvenstveno zbog smanjivanja obaveza prema inostranim povjeriocima.

Smanjenju javnog duga doprinijela je i manja javna potrošnja i rast realnog prometa u trgovini, uz snažniji priliv budžetskih sredstava i novca zarađenog u turističkoj sezoni, prenose hrvatski mediji.