Državna matura u Hrvatskoj od ponedjeljka za 39.600 učenika

Hrvatska, lažne diplome, plagijat, Marina Radoš, diploma, majka, BIH, diploma, fakultet, diploma, Sarajevo, fakultet, fakulteti, diplome, kupovina, matura, državna matura, Hrvatska, srednjoškolci, studenti, Sveučilište Mostar, Slavonija, diplome, zaposlenje, Hrvatska, studenti, BIH, Troplet, diplome, CKM Mostar, promocija nečega
... a u 14 sati nastavljena ispitom iz vjeronauka, ispiti će trajati do 27. lipnja kada će se polagati ispit iz glazbene umjetnosti, a za polaganje državne mature prijavilo se ukupno 39.600 učenika iz cijele Hrvatske.

Ispiti državne mature provodit će se do 27. lipnja u istim vremenskim terminima s početcima u 9 sati ujutro i u 14 sati ranoposlijepodne.

Tako će u utorak, 7. lipnja, prvi ispit biti iz likovne umjetnosti, a drugi iz geografije.

Idući dan u srijedu, 8. lipnja ispiti su iz psihologije i informatike, u četvrtak, 9. lipnja iz fizike i povijesti.

U petak, 10. lipnja, učenici će polagati ispite iz politike i gospodarstva te logike, a u ponedjeljak, 13. lipnja ispite iz kemije i sociologije.

Po rasporedu polaganja, utorak, 14. lipnja i srijeda, 15. lipnja, polagat će se ispiti iz hrvatskoga jezika. U utorak u 9 sati učenici će početi pisati esej iz hrvatskoga jezika, kako oni koji su prijavili višu - A razinu, tako i oni koji su prijavili osnovnu - B razinu, dok će u srijedu u 9 sati početi pisati test znanja hrvatskoga jezika - također na obje razine znanja, a u 14 sati održat će se ispit iz etike.

U četvrtak, 16. lipnja ujutro učenici će početi pisati eseje iz materinskih jezika nacionalnih manjina - češkoga, mađarskoga, srpskoga i talijanskoga jezika na obje razine - A i B, a u 14 sati, učenici, koji su to prijavili, pristupit će ispitu iz grčkoga jezika.

Dan nakon, u petak, 17. lipnja, učenici će ujutro početi pisati tekst iz materinskih jezika spomenutih nacionalnih manjina na obje razine, a u 14 sati učenici, koji su prijavili ispit iz latinskoga jezika, pristupit će polaganju ispita na A i B razini.

U tjednu koji počinje u ponedjeljak, 20. lipnja, učenici će početi polagati ispite iz stranih jezika - 20. lipnja talijanskoga na A i B razini, a istoga dana u 14 sati pristupit će ispitu iz filozofije.

Idućega dana u utorak, 21. lipnja, ujutro će početi ispiti iz engleskoga jezika, a poslijepodne iz španjolskoga jezika na obje razine - A i B.

U četvrtak, 23. lipnja ujutro počet će ispiti iz matematike na A i B razini.

Ispit iz njemačkoga jezika počet će u ponedjeljak, 24. lipnja na A i B razini, ujutro, a u 14 sati ispiti iz francuskoga jezika na obje razine znanja.

Ispiti Državne mature u ljetnome ispitnom roku u školskoj godini 2015./2016. godini završit će u ponedjeljak, 27. lipnja, ispitom iz glazbene umjetnosti koji će početi ujutro.

Rezultati Državne mature bit će objavljeni u srijedu, 13. srpnja, rok za prigovore je 15. srpnja, konačni rezultati bit će objavljeni u ponedjeljak, 18. srpnja, a svjedodžbe će biti podijeljene u četvrtak, 21. srpnja.

Na državnu maturu prijavilo se 13.286 redovitih učenika iz gimnazija, iz strukovnih škola za polaganje državne mature prijavilo se 19.313 redovitih učenika, izvijestila je ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Maja Jukić na konferenciji za novinare 1. lipnja na kojoj je bilo riječi o polaganju državne mature. Dodala je da je broj učenika otpriliki isti kao prošle školske godine i napomenula da je, kao i prošlih godina, najzastupljeniji izborni predmet fizika koji je prijavilo oko deset tisuća učenika, zatim biologija s prijavljenih 7700 učenika i politika i gospodarstvo za što se prijavilo 7000 učenika, dok najmane prijava ima za logiku, etiku i glazbeni.

Kandidatima koji prepisuju zabrana polaganja dvije godine

Jukić je istaknula da su promijenjena pravila te da kandidati, koji bi bili uhvaćeni u prepisivanju, neće moći pristupiti polaganju državne mature u ovoj i slijedećoj školskoj godini, te podsjetila da je do sada vrijedilo da se kandidat uhvaćen u prepisivanju udalji samo s tog ispita. Po riječima ravnateljice Jukić, NCVVO je iskoordinirao suradnju s brojnim institucijama i školama, te pojačao nadzor nad ispitnim materijalima kako u njihovom sastavljanju tako i u distribuciji prema školama.

Izvijestila je kako je održan i sastanak s predstavnicima policije koji će u dane polaganja državne mature oko škola imati pojačani nadzor, te s predstavnicima HEP-a vezano za električnu energiju koja je potrebna za internetski sustav, o čemu brigu vodi CARNet.

Jesenski rok polaganja državne mature održat će se od 24. kolovoza do 9. rujna. Rezultati ispita bit će objavljeni 14. rujna, rok za prigovore je do 16. rujna, a konačna objava rezultata bit će 20. rujna.

Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj završili najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje te oni koji su usporedivo srednje obrazovanje završili izvan Hrvatske, a što utvrđuje NCVVO. Ispite državne mature čine ispiti obveznoga dijela i ispiti izbornoga dijela. Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz sljedećih predmeta - hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika. Učenici klasičnih gimnazija mogu, prema osobnom izboru, u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature umjesto ispita iz stranoga jezika polagati ispit iz latinskoga ili grčkoga jezika.

Hina