Usvojen proračun od 13,7 milijuna KM

Foto: Općina Čapljina
Foto: Općina Čapljina
Foto: Općina Čapljina

Planirani su i prihodi u iznosu od 10.571.535 KM, što zajedno sa suficitom iz tekuće godine od 3.100.000 KM proračun čini uravnoteženim, piše Večernji list BiH.

U strukturi prihoda najveća stavka su porezni prihodi - 4,44 mil., slijede neporezni prihodi 3,67 mil., pa kapitalni transferi 1,57 mil. itd. U strukturi rashoda najveća stavka su tekući transferi - 3,45 mil., pa plaće i naknade 3,34 milijuna..., dok su kod kapitalnih ulaganja najveće stavke rekonstrukcija i investicijsko održavanje - 1,54 mil., itd. S obzirom na navedene stavke, te veliki projekt vodoopskrbe od 20 mil. KM, investicije u infrastrukturu se prenose i u iduću godinu.

Proračun je usvojen većinom glasova. Usvajanju proračuna prethodila je opsežna rasprava tijekom koje su se polemizirajući i replicirajući za govornicom smjenjivali vijećnici Čapljinske neovisne stranke, vladajućeg HDZ-a BiH i koalicije SDA/SBB. Štoviše, vijećnici Čapljinske neovisne stranke predlagali su da se točka o proračunu za 2017. skine s dnevnog reda. Kao argument navodili su poslovnik o radu prema kojem se proračun za iduću godinu treba usvojiti do 1. studenoga prethodne godine. U raspravi se iskristaliziralo da je prijedlog proračuna usklađen prema zakonskim rokovima, odnosno sukladan Zakonu o proračunu FBiH. Očito je da poslovnik o radu Vijeća donijet 2005. nije usklađen s višim aktima, što treba ispraviti. Na sjednici su razmatrana i usvojena izvješća o izvršenjima proračuna Čapljine za razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja te 1. siječnja do 30. rujna, kao i rebalans proračuna za 2016. Kad je riječ o izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu, radilo se o promjenama u strukturi, a ne u ukupnom iznosu, pa se tako ukupni prihodi i primici nisu mijenjali u odnosu na ranije usvojeni proračun te iznose 14,65 mil. Nešto veći, prema rebalansu, bit će ukupni rashodi, 10,29 mil. KM. Rad aktualnog saziva OV Čapljine, kao i prethodnih godina, počeo je burno i polemično, a hoće li nakon nekoliko sjednica uploviti u mirnije, pa mirne vode, pokazat će vrijeme.