Imenovan novi Nadzorni odbor Aluminija

Imenovan novi Nadzorni odbor Aluminija
Sukladno ranije utvrđenomu Dnevnomu redu Skupštine, od ukupno sedam članova dosadanjega saziva Nadzornoga odbora Društva, danas je prethodno razriješeno njih šest, od kojih je troje zastupalo interese Vlade FBiH (Mirko Puljić, Mehmed Jahić i Ante Penavić), a troje interese malih dioničara (Antonija Višekruna, Ivan Grle i Željko Primorac).

Novoizabrani su članovi Nadzornoga odbora, odmah nakon zaključenja rada Skupštine, održali i Osnivačku sjednicu NO-a, na kojoj su za predsjednika toga tijela izabrali Mehmeda Jahića, a za njegova zamjenika Tihomira Kralja, inače zastupnika vlasničkoga udjela Vlade Republike Hrvatske u Nadzornomu odboru Aluminija.