Elektroprivreda HZHB zapošljava 65 radnika i 26 vježbenika, pročitajte pojedinosti

Elektroprivreda HZHB zapošljava 65 radnika i 26 vježbenika, pročitajte pojedinosti

Više informacija pročitajte OVDJE.

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar broj: I-969/19 od 14. veljače 2019. godine raspisuje se javni oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, i to kako slijedi:

Više informacija pročitajte OVDJE.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas će se objaviti u dnevnom listu "Večernji list" Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.

Prijavu s naznačenim dokumentima, u zatvorenoj omotnici, dostaviti poštom ili osobno na adresu na adresu: Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas za prijam vježbenika na mjesto ______ .

Izbor iz reda prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uvjete oglasa, izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH", br. 26/16 i br. 89/18) i aktima Društva.