Banke zarađuju novac: Evo kolika je dobit svake od banaka u FBiH

Banke zarađuju novac: Evo kolika je dobit svake od banaka u FBiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH iskazao je na polugodištu 2019. godine dobit u iznosu od 181,7 milijuna KM, što je za 6,9 milijuna KM ili 3,9% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine, podaci su Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Od ukupno 15 banaka, koliko ih ima u Federaciji BiH, samo jedna je poslovala negativno.

Financijski rezultat 30.6.2019. (-u 000 KM)

1. UNICREDIT BANK d.d. - MOSTAR 63.343
2. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH - SARAJEVO 54.153
3. INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA 20.074
4. NLB BANKA d.d. - SARAJEVO 11.900
5. SPARKASSE BANK d.d. BOSNA I HERCEGOVINA- SARAJEVO 11.506
6. SBERBANK BH d.d. - SARAJEVO 6.024
7. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. - SARAJEVO 4.789
8. ADDIKO BANK d.d. - SARAJEVO 4.096
9. ASA BANKA d.d. - SARAJEVO 2.245
10. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 1.245
11. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. - SARAJEVO 1.007
12. UNION BANKA d.d. - SARAJEVO 863
13. VAKUFSKA BANKA d.d. - SARAJEVO 601
14. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.KLADUŠA 385
15. PROCREDIT BANK d.d. - SARAJEVO -550