Federalna vlast i službenici potrošili 2 milijuna KM za gorivo i 630.000 KM za razgovore mobitelom

Federalna vlast i službenici potrošili 2 milijuna KM za gorivo i 630.000 KM za razgovore mobitelom

Dok građani dižu kredite da bi preživjeli, jer prosječna plaća pokriva tek pola potrošačke korpe, federalna vlast i službenici samo u prošloj godini potrošili su skoro dva milijuna KM za gorivo, više od 2,3 milijuna KM za putovanja i skoro 630.000 KM za razgovore mobitelima.

Ovo je tek dio troškova na koje su ukazali revizori u izvještaju o načinu raspolaganja javnim novcem iz federalne kase u prošloj godini, koji je objavljen prije nekoliko dana, javlja Avaz.ba.

Zanimljivo je da je, kad je riječ o upotrebi službenih telefona, limit utvrđen za direktore zavoda, agencija i drugih institucija, kao i za premijera i sekretara Vlade, ali ne i za ministre i savjetnike.

No, i utvrđeni limiti, koji se penju i do 150 KM, nedostižni su većini običnih građana koji, kako je vidljivo i iz statističkih podataka, sve manje razgovaraju mobitelom.

Na plaće i naknade zaposlenih koji se financiraju iz federalnog budžeta, lani je potrošeno skoro milijun KM više nego 2017. s obzirom na to da su uposlena 74 nova radnika.

Ured za reviziju institucija u FBiH skrenuo je pažnju i na dugogodišnji problem raspodjele transfera, ovog puta u iznosu od skoro 262,7 milijuna KM s obzirom na to da veliki broj ministarstava nije u potpunosti primjenjivao kriterije, a dio njih nije kontrolirao utrošak dodijeljenog novca.

Zanimljivo je da je prikazano da je proračun na kraju prošle godine završio u minusu od 8,3 milijuna KM, a zapravo je, prema nalazima revizora, bio u plusu od najmanje 139,3 milijuna KM.

Razlog je pogrešno iskazivanje rashoda. Naime, 153 milijuna KM namijenjenih za gradnju brzih cesta i autocesta, zapravo nisu ni potrošena, a iskazani su kao rashod.

Istovremeno, obaveze od 5,6 milijuna KM za porodične penzije koje su ostale iza poginulog borca i osam milijuna KM obaveza poljoprivrednicima u knjigama nije vođeno kao rashod.

  • 199,1 milijun KM na plaće i naknade
  • 6.764 zaposlenih u institucijama
  • 2,9 milijuna KM regres
  • 3 milijuna KM ugovori o djelu
  • 2 milijuna KM naknada članovima komisija 

(jabuka.tv)