Raspisana nagrada od 50.000 KM za informacije o Edinu Gačiću

edin
edin

Zadužila je komesara Uprave policije da hitno, uz prethodne konsultacije sa ministricom pravde i uprave, ministrom unutrašnjih poslova i ministrom financija, propiše proceduru o načinu evidentiranja i identifikacije prijavitelja, kao i načinu i rokovima izvršenja isplate nagrade.

Ova nagrada se isključivo odnosi na informiranje policije, a nikako na uključivanje građana u potragu, što bi moglo ugroziti njihovu sigurnost i samu potragu.