160 milijuna nerođene djece ubijeno jer su ženskog spola!

160 milijuna nerođene djece ubijeno jer su ženskog spola!
Selektivni pobačaj je zapravo prestanak trudnoće na temelju predviđanja spola bebe. Selektivni pobačaj ženskih fetusa je najčešće u onim područjima gdje su kulturne norme toliko niske da priznaju samo mušku djecu. To je osobito izraženo u dijelovima Narodne Republike Kine, Indije, Pakistana, Kavkaza i u jugoistočnoj Europi.

Žene koje su nosile žensku djecu bivale su uznemirujuće strašno maltertirane kako bi učinile pobačaj. Imale su uvjet pobačaj ili smrt! Većina od njih odbila je pobaciti, pa su prošle sodomu i gomoru zbog toga. Izrezivali su im dijelove tijela, silovali ih, jednom riječju vršili silu nad nedužnih ženama i nerođenim curicama.

Izvor: cafe.hr