Zvizdić i Bevanda slabe državnu policiju

Zvizdić i Bevanda slabe državnu policiju
... su odlukom o visini o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH dodatno ugrozili rad policijskih agencija na državnom nivou, pa čak doveli u pitanje i njihov dalji rad, piše novinska agencija Patria.

Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na čelu sa Draganom Krvavcem upozorava da je ovo novi udar na državne policijske agencije te ističu da nisu konsultirani, niti pitani, a što je zakonska obveza.

- Prilikom izrade podzakonskih akata Vijeće ministara izvršit će konsultacije s predstavnicima reprezentativnog sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine - stoji u Zakonu o plaćama u institucijama BiH.

Ovim činom Vijeće ministara dodatno će otežati uvjete i život policajaca, te Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini traži da se policijske agencije izuzmu iz ove odluke.

Ovom odlukom posebno će biti ugroženi pripadnici Granične policije, s obzirom da pojedini putuju velike udaljenosti da bi stigli do posla. Pitanje je sada, upozoravaju u Savezu, hoće li od 1. listopada ljudi moći doći na posao.

- Pozivamo i ministra sigurnosti Dragana Mektića da reagira i zaštiti policijske službenike Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije, DKPT-a - napominju iz Saveza.

Također, izražena je sumnja u procijenjenu uštedu u budžetu institucija a za koju su u Vijeću ministara kazali da će biti do 725.000 KM godišnje. Negdje je oko 23.000 zaposlenih te pi po toj računici Vijeća ministara u prosjeku uzeli po 2,62 KM.

A, inače, odlukom je predviđen model obračuna predmetne naknade zasnovan na iznosu dnevne, odnosno tjedne naknade prema dužini putovanja s posla na posao zaposlenih u institucijama BiH. Iznos dnevne, odnosno tjedne naknade utvrđen je na osnovu prebivališta zaposlenog, pri čemu se u obzir uzima broj kilometara od mjesta rada do mjesta prebivališta utvrđen najkraćom prometnom putnom komunikacijom na navedenoj relaciji, s tim da mjesečna naknada u ove svrhe ne prelazi iznos od 300 KM.

Odluka će se primjenjivati od 1.10.2017. godine. Krvavac poziva još jednom da se preispita ova odluka kada je riječ o policijskim službenicima.

- Sramota je da nikog nisu konsultirali, a uz sve i nezakonito je uraditi ovakvu stvar bez sindikata. Mi smo spremni suočiti se s onim koji zloupotrebljavaju ovu mogućnost, ali ovako naprasno donijeti odluku je porazno - kaže Krvavac, pitajući s kome je u cilju oslabiti policiju BiH.

Inače, policajci u agencijama na državnom nivou, točnije u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i Graničnoj policiji, imaju plaće niže od primanja policajaca na drugim nivoima čak i do 500 KM, a nemaju izjednačene koeficijente ni s državnim službenicima.

Prema važećem Zakonu u institucijama BiH zaposlenici za srednjom stručnom spremom imaju koeficijent od 1,40 do 1,60, a policijski službenik 1,29! Ovo u praksi znači da čak i tajnica u nekoj instituciji ima veću plaću od policajca s državnog nivoa!?

U parlamentarnoj proceduri je ispravka ove nepravde, a interesantno upravo je Vjekoslav Bevanda (on je i predlagač odluke za prijevoz) najveći protivnik usvajanja izmjena zakona koji bi omogućio policijskim službenicima dostojanstveniji život i rad.