Željko Komšić: Federacija BiH je u pat poziciji

Istaknuo je da nema dovoljno informacija o briselskom sporazumu, već da zna samo onoliko koliko mediji objavljuju.

- Mislim da bi, kada se radi o tako bitnoj stvari kao što je promjena Ustava, na svaki način trebalo nastojati da se u proces uključi i oporba. Riječ je o stvarima koje nadilaze političke igre i odnose u BiH, riječ je o budućnosti BiH, a ona zaslužuje postavljanje najveće moguće platforme za razgovore. Ne samo zato da bismo u Parlamentu "imali dovoljno ruku" već da bi bio postignut i politički i društveni konsenzus o onome što je neophodno ovoj zemlji - smatra Komšić.

Ponavljajući da ništa konkretno od briselskog sporazuma nije vidio te da raspolaže samo informacijama iz medija, Komšić je objasnio svoj stav o rezultatima razgovora u Bruxellesu.

- Polazeći od činjenice da imamo dvije nepravde u BiH, pravo pojedinca i hrvatsko pitanje, implementacija predloženog u Bruxellesu će rezultirati zamjenom ovih dviju nepravdi s druge dvije. Imaćemo situaciju da nismo riješili presudu "Sejdić-Finci" i dobićemo nepravdu prema bošnjačkom korpusu. Uz sve to, desit će se da će glas, recimo Hrvata u Sarajevu vrijediti manje ne samo od glasa Bošnjaka već i Hrvata u većinski hrvatskim područjima - smatra Komšić.

Mišljenja je da je radi pravednog, iskrenog i ispravnog rješenja implementacije presude potrebno nastojanja i dijalog vratiti u Parlament iu sve uključiti ne samo oporbu već i Ustavnopravnu komisiju PSBiH.

Kada je u pitanju eventualno nepovlačenje tranše Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Komšić je istakao da je "MMF aparat za gašenje požara".

- Nećemo moći vječito ovako, stalno posuđivati ​​pare, a koje treba vraćati. Logično, da biste vraćali posuđeni novac treba raditi gospodarstvo. Kriza u FBiH je prvenstveno opasna iz aspekta fiskalne stabilnosti i funkcioniranja FBiH. Aranžman s MMF-om je samo jedna od stvari koja treba obaviti u FBiH, a suština je riješiti stvari poput zapošljavanja i pokretanja gospodarstva. Nećemo moći vječno "začepljavati rupe" različitim zaduženjima - mišljenja je Komšić.

Ne vjeruje da će situacija u FBiH biti raspetljan niti do narednih izbora.

- FBiH je u pat-poziciji - zaključio je Komšić.