Zaključci sa 10. zajedničke sjednice Odbora za branitelje HDZ-a BiH i Odbora za branitelje HNS-a BiH održane u Mostaru

...o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata kao i do sada donesene presude Ustavnog suda Federacije BiH, te donijeli slijedeće zaključke:

- Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata za oba odbora je apsolutno neprihvatljiv, jer usvojene odredbe ugrožavaju pravnu sigurnost unutar Federacije BiH kao pravnog principa države BiH, vrši diskriminaciju osoba sa svojstvom pripadnika oružanih snaga, čini povredu Ustavom zajamčenog prava na jednakost pred zakonom i mirno uživanje mirovine kao jednog od stečenih prava;

- Odbori za branitelje HDZ-a BiH i HNS-a BiH će u najkraćem mogućem roku angažirati pravne stručnjake i posredstvom ovlaštenog predlagača podnijeti zahtjev Ustavnom sudu Federacije BiH za ocjenu ustavnosti ovog zakona;

- Odbori su zaključili da su zastupnici HDZ BiH i HDZ1990 u Zastupničkom i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH učinili sve napore kako bi se kroz podnesene amandmane, usuglašene s temeljnim udrugama HVO-a, izvršile ispravke zakona da bi se isti mogao provoditi na ustavan, zakonit i pravedan način. Niti jedan od predloženih amandmana nije prihvaćen pa se očekivalo izjašnjenje po vitalnom nacionalnom interesu. Treba upoznati javnost, a posebno hrvatske branitelje pripadnike HVO-a, da institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda nije mogao biti pokrenut isključivo zbog izostanka potpore izaslanicima HDZ BiH i HDZ 1990 od strane izaslanika u klubu hrvatskog naroda a koji dolaze iz političkih stranaka HSP BiH, NSRZB i SDP-a, jer je za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa neophodno najmanje 12 izaslanika, što HDZ BiH i HDZ 1990 u ovom trenutku zbog izbornog inženjeringa nemaju;

- Odbori najoštrije osuđuju neustavno i nezakonito ponašanje Premijera Vlade Federacije BiH i resornog Ministra za branitelje u Vladi F BiH zbog neprovođenja Presude Ustavnog suda Federacije BiH koja se odnosi na neustavnost Uredbe Vlade F BiH o cenzusu, i vraćanja u pravo na primanje novčanih naknada za nositelje najviših ratnih odličja, koje im je na neustavan način ukinuto. Ovo je samo još jedan dokaz ne postojanja pravne države i negiranja Ustavnog suda Federacije BiH kao najviše pravosudne institucije u Federaciji BiH, te s toga pozivamo Ustavni sud Federacije BiH da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti ne provođenja donesene Presude, te također pozivamo i sve oštećene nositelje ratnih odličja da kod mjerodavnih sudova pokrenu upravne sporove za povratak prava koje je im je oduzeto temeljem neustavne Uredbe i da podnesu kaznene prijave protiv Premijera i resornog ministra u Vladi Federacije BiH kao osoba odgovornih za ne provedbu Presuda Ustavnog suda Federacije BiH.

- Odbori također najoštrije osuđuju i dalje nezakonito i neustavno provođenje Zakona o reviziji branitelja od strane Ministarstva branitelja Vlade F BiH i resornog ministra, koji i pored činjenice da je Ustavni sud Federacije BiH svojim Presudama proglasio neustavnim odredbe Članaka 1, 4, 5, 7, i 9, Zakona o reviziji branitelja, i dalje provode reviziju sukladno neustavnom zakonu i izvode iz prava posebno pripadnike HVO-a. I u ovom slučaju pozivamo Ustavni sud Federacije BiH da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti ne provođenja donesenih Presuda, te također pozivamo i sve branitelje koji su izvedeni iz prava primjenom neustavnih odredbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite da kod mjerodavnih sudova pokrenu upravne sporove za povratak prava koje je im je oduzeto i podnesu kaznene prijave protiv Premijera i resornog ministra u Vladi Federacije BiH kao osoba odgovornih za ne provedbu Presuda Ustavnog suda Federacije BiH.