Za očekivati povećanje cijena naftnih derivata u BiH

"I pored činjenice da se kretanja određenih faktora koji utiču na cijene naftnih derivata na tržištima zemalja u okruženju, između ostalog, odražavaju na maloprodajne cijene u BiH, na naše tržište ovi faktori u proteklih četiri do pet tjedana nisu imali uticaja.

Međutim, pozitivan trend je prekinut krajem prošlog tjedna, jer je došlo do značajnijeg povećanja rafinerijskih cijena, tako da su se stvorili objektivni uvjeti da i na našem tržištu dođe do povećanja cijena naftnih derivata", kazala je Kečo.

Istaknula je da je povećanje rafinerijskih cijena nastalo kao direktna posljedica dešavanja u Libiji, jednoj od najvećih izvoznica nafte, koja generalno igra veliku ulogu na globalnom naftnom tržištu.

"Ovaj 'domino efekt' na europskom tržištu u narednom periodu može biti još izraženiji, od čega svakako ni naše tržište neće biti izuzeto, ali ne u mjeri u kojoj će to biti izraženo u drugim zemljama.

Ovo iz razloga što se naše tržište snabdijeva iz različitih pravaca, odnosno rafinerija, tako da se globalna dešavanja neće na naše tržište odražavati 'paničnom'' brzinom, jer cijene u maloprodaji ipak najviše zavise od rafinerijskih cijena", rekla je Kečo.

rtvslon.ba