Vize za građane BiH bit će ukinute od 15 do 20. prosinca

"Više o tome moći ćemo reći oko 23. rujna, kada čujemo stav Vijeća EU s kojim će Europski parlament i Povjerenstvo do tada pregovarati", rekao je izvor.

Prema ugovorima o osnivanju EU, sve konačne odluke od važnosti za zemlje članice donosi Vijeće EU, političko tijelo EU koje predstavlja zemlje članice.

Prema informacijama ovog lista, BiH i Albanija vjerojatno neće dobiti datum za ukidanje viza u listopadu, kako je bilo prvo predviđeno, nego tek u studenom.

"Razlog zbog kojeg će odluka vjerojatno biti donesena u studenom je želja pojedinih zemalja članica da prvo vide izvješće o napretku BiH i Albanije, koji će biti objavljen u studenom", rekao je izvor "Nezavisnih novina".

Izvor lista, koji je imao uvid u izvješće o napretku BiH, rekao je da će izvješće za BiH biti "prilično loše", ali da ne misli da će to odgoditi viznu liberalizaciju.

"Loš izvješće nam sigurno neće biti od pomoći kada Europski parlament i Povjerenstvo pritisnu Vijeće EU da daju datum BiH, ali ako bi došlo do odgađanja zbog lošeg izvješća, u parlamentu bi to bilo shvaćeno kao politizacija i kršenje obećanja da je potrebno ispuniti samo tehničke kriterijume i da politika neće igrati ulogu u tome i snažno bismo prosvjedovali zbog toga. BiH i Albanija su ispunile kriterijume i to bi trebalo biti dovoljno", rekao je izvor.
Procedura za ukidanje viza formalno je počela onog dana kada je BiH dobila "mapu puta" za ukidanje viza, koja je sadržavala oko 150 uvjeta iz oblasti sigurnosti dokumenata, rada policijskih agencija, mjera za borbu protiv korupcije i osnivanja različitih tijela i baza podataka koje su neophodne za kvalitetnu razmjenu informacija sa policijskim agencijama zemalja sa kojima će biti ukinute vize.

Prvi korak ka ukidanju viza urađen je u svibnju, kada je Povjerenstvo predložilo ukidanje viza, nakon što je ocijenjeno da je ispunjena većina uvjeta. Prijedlog je proslijeđen Vijeću EU, Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima.

nezavisne novine