Usvojen zakon o demobiliziranim braniteljima

Usvojen zakon o demobiliziranim braniteljima

Usvajanjem Prijedloga novog zakona o demobiliziranim braniteljima i članovima njihovih porodica okončana je izvanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na kojoj su odobreni i rebalans ovogodišnjeg budžeta i predloženi zakon o njegovom izvršenju.

Zakonom o demobiliziranim braniteljima propisano je 16 prava, među kojima su redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja a stari su 57 godina i više.

Uvjet je da su najmanje godinu bili u obrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH i najmanje godinu u evidenciji nezaposlenih.

Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u obbrambenim jedinicama.

Propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata.

Rebalanskom budžeta FBiH za 2019. godinu osigurano je 25 milijuna KM za primjenu ovog zakona, koji je potrebno da ga odobri i Dom naroda kako bi bilo omogućno njegovo stupanje na snagu.  

Analizom stanja demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica kroz sistemske evidencije Zavoda za zapošljavanje, PIO/MIO, IDEEA i evidencija sa kojima raspolaže Ministarstvo utvrđeno je da bi pravo po ovom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 demobiliziranih branitelja koji se nalaze u stanju potrebe.

Dnevni list