Ustavni sud BIH održao plenarnu sjednicu

Sud je u predmetu broj U 12/11 usvojio zahtjev Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva BiH, za donošenje privremene mjere.

Ustavni sud BiH je obustavio primjenu Zakona o katastru Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 60/11), a ta odluka stupa na snagu odmah i proizvodi pravno djelovanje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda BiH.

U predmetu broj U 9/11 usvojio je zahtjev člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića te odlučio da čl. 17. i 39. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09) nisu u skladu sa članom I/7.b) i d) Ustava BiH.

Ustavni sud BiH je naložio Parlamentarnoj skupštini BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke uskladi član 17. i član 39. stav 1. Zakona o državljanstvu BiH sa Ustavom BiH.

U predmetu broj AP 1797/11 ustavni sud je odbacio apelaciju Dragana Pajića podnesenu protiv Rješenja Suda BiH broj Siž-1/11 od 9. marta 2011. godine i Odluke Centralne izborne komisije BiH broj 05-2-07-8-488/10 od 27. siječnja 2011. godine zbog toga što je apelant povukao apelaciju.

Na današnjoj sjednici Ustavni sud BiH je upoznat sa javnim istupima službenika RS povodom nedolaska predsjednika Ustavnog suda BiH na sastanak koji je održan na Jahorini 4. rujna 2011. godine.

Ustavni sud BiH je, kako se navodi u saopćenju iz te institucije, energično odbacio sve komentare koji su u suprotnosti sa principima podjele vlasti i vladavine prava, posebno u dijelu koji se tiče nezavisnosti i nepristranosti Ustavnog suda BiH i njegovih sudaca.

Data je puna podrška profesionalnom radu Ustavnog suda BiH i njegovom predsjedniku.

Također, Ustavni sud BiH je apostrofirao da paušalni napadi na Ustavni sud BiH štete njegovom dignitetu, ali je pozvao sve one koji imaju bilo kakve dokaze koji se tiču eventualnog nezakonitog rada sudija tog suda da ih dostave nadležnim organima.

Fena