Uskoro nova uprava Elektroprijenosa BiH

Uskoro nova uprava Elektroprijenosa BiH
... te su i dalje otvoreni za razgovore s Međunarodnim monetranim fondom (MMF), ali pod uvjetima koji su realni za ispunjavanje za dvije entitetske vlade.

Priča o MMF-u nije zatvorena

Nikšić je nakon sastanka pojasnio da je utvrđen konačan raspored članova uprave Elektroprijenosa BiH.

- Sutra će očekuje sjednica Upravnog odbora, koji za Skupštinu akcionara te kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini treba da predloži, a mi kao akcionari potvrdimo imenovanje nove uprave - naglasio je Nikšić, koji je uvjeren u potpunu funkcionalnost te kompanije.

On je u izjavi novinarima rekao da priča o MMF-u nije zatvorena, ali da ne žele da daju obećanja koja nisu realna i ne mogu preuzeti obaveze koje nisu u nadležnosti dvaju vlada.

- Nije zatvorena priča o aranžmanu s MMF- om i ne preuzimajući na sebe obaveze koje nisu u nadležnosti entiteta nastojat ćemo da ispunimo ono što je do nas za nastavak tog aranžmana - rekao je federalni premijer.

I premijerka RS-a je navela da su ona i Nikšić u posljednjih godinu dana održali nekoliko sastanaka i kao rezultat je činjenica je deklokirano funkcioniranje zajedničke bh. kompanije Elektroprijenos.

Ona je precizirala da je utvrđena dinamika kada je u pitanju dinamika održavanja sjednica upravnog odbora, kao i skupštine akcionara.

- Otklonjene su sve barijere koje su postojale kada je u pitanju primjena novog zakona o toj kompaniji i uskoro će taj zakon stupiti na snagu. Na sastanku je anlizirano kako će biti utvrđeni planovi investiranja, pri čemu smo se rukovodili činjenicom da postoji veliki desetogošnji plan, a da je potrebno da se u okviru toga utvrde prioriteti na trogodišnjoj osnovi - rekla je Cvijanović.

Sve to je potrebno pripremiti za sjednicu Skupštine akcionara Elektroprijenosa, te, kako je rekla, za nekoliko dana se očekuje apsolutno funkcionalna nova uprava te kompanije.

Ona je naglasila da je investiranje pririotet u radu Elektrprenosa BiH.

Potvrdila je da je analizirano pitanje nastavka aranžmana s MMF-om te dodala da su otvoreni za razgovore, pri čemu vode računa da ne mogu preuzimati na sebe neprovodive obaveze.

- Ukoliko ima realanog pristup u svemu tome, ostaje prostor za razgovore - dodala je.

Funkcionalnost sustava bitnija od podjele dobiti

Na sastanku je bilo riječi i o funkcioniranju Neovisnog operatera sistema BiH (NOS), i da, nakon što je Vlada RS-a imenovala svoje članove te kompanije, očekuju da to učini i Federalna vlada kako bi i taj sustav bio funkcionalan kada je u pitanju uprava.

Na pitanje o podjeli dijela dobiti od Elektroprenosa BiH, Cvijanović je rekla da se radi o sumi od oko 98 miliona KM, ali da to nije više ni bitno, jer se preduzimaju radnje kada je u pitanji funkcioniranje te zajedničke kompanije i investicije, što znači da postoji funkcionalnost tog sistema.

Razgovorima dvaju premijera u Doboju prisustvovao je i direktor kompanije Elektroprijenos Matan Žarić.

oslobođenje