Usklađen status policijskih službenika s ostalim državnim službenicima

Usklađen status policijskih službenika s ostalim državnim službenicima

"Uskladili smo ravnopravni status policijskih službenika s ostalim državnim službenicima, ispravljena je još jedna anomalija u vezi policija koja je prisutna duži niz godina", kazao je Zvizdić, prenosi N1.

Kako je priopćeno iz Vijeća ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Zakona usklađuje se radnopravni status službenika Sudske policije BiH sa ostalim policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Istovremeno se određuju nadležnosti, odnosno preciziraju poslovi i zadaci Sudske policije BiH, kao i njezine ovlasti u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku BiH.

Zvizdić je kazao da se radi na pripremi dodatnih odgovora na 650 pitanja iz Upitnika Europske komisije.

Rekao je kako se radi na pripremi odgovora za dodatnih 650 pitanja.

- Od 655 pitanja u ovom trenutku je završeno i odaslano dalje prema Tajništvu više od 95 pripremljenih odgovora.

Oko 15 odgovora nisu riješeni unutar radnih grupa i bit će riješeni, poručio je. Kazao je da se očekuje da posao u vezi sa pripremom odgovora bude gotov do kraja godine, čime će biti ispunjeni svi preduvjeti za kandidatski status BiH za EU.

Rekao je i da su usvojili informaciju u vezi s povećanjem broja migranata.

- Jedan set materijala koji štiti migrante kao ljude pod međunarodnom pravnom zaštitom. Imamo neke relevantne podatke, neki listovi iznose podatke koji nisu provjereni i nanose štetu BiH. Ne postoji "20.000 migranata koji sa noževima čekaju na granici sa EU koji čekaju da vrše proboj ka EU" kao što smo imali priliku čitati u jednom listu iz Austrije. Riječ je o informacijama koje nanose štetu BiH, kazao je Zvizdić i pojasnio:

"Od početka godine u BiH je ušlo oko 20.000 migranata, 19.866 je ušlo u BiH sa namjerom da podnese azil zbog čega ih moramo prihvatiti. Od tih 19.986, zahtjev je podnijelo samo 1.315 migranata. Angažiranjem naše GP spriječili smo ulazak za više od 14.000 migranata u BiH. Dio policijskih snaga je u rujnu bio povučen sa granice i imali smo povećan priliv migranata. Policajce smo vratili na dio granice sa Srbijom i značajno je smanjen priliv migranata".

Zvizdić je još kazao da je smanjen broj priliva migranata u BiH. "U ovom trenutku imamo značajno smanjen broj dolazaka migranata i mislim da ćemo uskoro realizirati sporazum sa Frontexom čime ćemo postići angažman njihovih policajaca". Govoreći koalicijama SDA, rekao je da obično izjave daju oni koje SDA ne poziva koaliciju sa sobom.

- Mislim da treba napraviti stabilne većine na svim razinama vlasti u BiH koje su proeuropski orijentirane i to jamči daljnju provedbu ekonomskih reformi i daljnji put ka EU. To znači da bi trebalo ispoštovati volju građana i biti sačinjene od stranaka koje su dobile najveći broj glasova. Mi pozivamo na partnerski odnos sve svage koje u svojim programskim ciljevima imaju sve ovo što sam naveo, kazao je Zvizdić.