Upitne propusnice za bh. građane prilikom ulaska u Hrvatsku!

Novi sporazum o pograničnom prometu između BiH i Hrvatske predviđa da propusnice bh. građanima u pogranično pojasu izdaje hrvatski MUP, a da organi BiH ove dokumente izdaju građanima susjedne zemlje.

Budući da novi sporazum još nije potpisan, a Hrvatska za 60 dana ulazi u EU, Vijeće ministara BiH 7. veljače prihvatilo je prijedlog da do njegovog potpisivanja ova zemlja propusnice izdaje i svojim i našim građanima.

No, ovaj zaključak Vijeća ministara negiraju u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Hrvatske i tvrde da će oni propusnice izdavati samo svojim stanovnicima dok ne bude potpisan novi sporazum. Još kažu da BiH ima vremena da završi proceduru u vezi s izdavanjem ovih dokumenata.

Pojedine policijske uprave u Hrvatskoj pozvale su svoje građane da od 6. svibnja predaju zahtjeve za pogranične propusnice. Ovaj dokument košta 60 kuna (oko 16 KM) i važiće pet godina, dok u BiH još nema ni procjena koliko će koštati pogranične propusnice koje tek treba da počnu izdavati Granična policija i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

U Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) tvrde da su uradili idejni projekt o izdavanju propunica, ali još nije usvojen u Vijeću ministara. Za realizaciju je potrebno 450.000 KM.

"Ministarstvo finansija i trezora dalo je pozitivno mišljenje o projektu. Novac postoji u budžetu, a bio bi vraćen od izdavanja pograničnih propusnica. Zatražena je procjena o broju ljudi u pograničnom pojasu kako bi bila određena cijena bh. propusnice", rekli su u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Pojedine policijske uprave u Hrvatskoj pozvale su već svoje građane da od 6. svibnja predaju zahtjeve za pogranične propusnice

Amila Opardija, glasnogovornica IDDEEA, kaže da je moguće od 1. srpnja početi izdavati propusnice pod uvijetom da do tada Vijeće ministara usvoji idejni projekat, odobri novac i, najvažnije, da bude potpisan novi sporazum o pograničnom prometu sa Hrvatskom.

"Vezano za primjenu trenutno važećeg Sporazuma o prelasku državne granice sa pograničnim propusnicama, pitanje je zašto BiH nije počela izdavati propusnice. Pitanje je i zašto novi sporazum već nije potpisan, jer Hrvatska za dva mjeseca ulazi u EU", naglasila je Opardija, podsjetivši da za Hrvatsku, kao zemlju članicu EU, važe druga, odnosno šengenska pravila, koja moraju biti primjenjivana kod sporazuma.

Zoran Perković, pomoćnik ministar vanjskih poslova BiH i član tima za pregovore sa Hrvatskom, vjeruje da će novi sporazum o pograničnom prometu biti potpisan do 1. srpnja.

"U protivnom, 'stari' sporazum na osnovu kojeg je Hrvatska tiskala propusnice, prestaje da važi, nemamo nikakvog međudržavnog sporazuma pa samim tim nema osnova da bilo ko izdaje pogranične propusnice", istakao je Perković dodavši kako se nada da se ovakav scenarij, ipak, neće obistiniti jer bi najviše naštetio stanovnicima BiH u pograničnom pojasu.

Ermin Pešto, pomoćnik ministra sigurnosti BiH i član Državne komisije za integrirano upravljanje granicom, podsjeća da je BiH po važećem Sporazumu o pograničnom prometu bila obavezna još 2008. godine početi izdavati propusnice za svoje građane, što nikada nije uradila, za razliku od Hrvatske koja ih je još tada izradila i sada će ih samo "pustiti u opticaj".

Sastanak u Briselu
Osim pograničnih propusnica, drugo otvoreno pitanje u vezi sa usaglašavanjem novog sporazuma o pograničnom prometu između BiH i Hrvatske je pitanje "dubine" pograničnog pojasa.

O ovom, ali i o sporazumu o graničnim prelazima još traju pregovori dvije zemlje, a jedan od sastanaka održan je i u ponedjeljak u Briselu.

Zoran Perković, pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH, kaže da je Hrvatska za opciju da to bude pet kilometara, dok po europskim standarima taj pojas treba da bude minimalno 30 kilometara.

Izvor: nezavisne.com