Ukidaju se žiranti za kredite?

Ukidaju se žiranti za kredite?
...građanima pomoći pri uzimanju kredita tako da se konačno prekine praksa da garanti za kredite budu žiranti, odnosno jamci.

"Ne postoji nijedan valjan razlog za opterećenje građana kroz ovu formu, koja je ukinuta u većini zemalja. Krediti se mogu i moraju moći uzeti uz davanje hipoteka, uzimanjem polica osiguranja i drugim načinima u odnosima prema zaposlenim osobama ili umirovljenicima, koji odlično štite banke, ali i olakšavaju proces građanima i podstiču bankarski biznis", naglašava Ihtijarević.

Na upit da li je moguće potpuno ukinuti pojam žiranata, on je odgovorio da je to pitanje riješeno Zakonom o obligacionim odnosima, ali da će Agencija ubrzo bankama uputiti podsticajno mišljenje da budu fleksibilnije u nastupu na tržištu i u drugi plan stave kreditiranje uz žirante.

"Sada su žiranti, nažalost, postali moneta za potkusurivanje, a posebno su nelogični zahtjevi da žiranti budu iz državnih tvrtki. Pa evo, plaće kasne i proračunskim korisnicima, niz državnih tvrtki je na koljenima, i ne znam kakav je to toliko kvalitetan garant za vraćanje kredita", tvrdi Ihtijarević.

Ihtijarević podsjeća da stanje u bankarskom sektoru FBiH nije poljuljano uprkos globalnoj krizi i da su banke, poštujući upute Agencije, smanjile svoju dobit nauštrb povećanja kapitala.

"Ubrzo će se pozitivno riješiti status Postbanke BH, a Vladi je upućen i zahtjev za rješenje statusa Hercegovačke banke, čime se deblokira i stanje terminala u Dretelju, ali i u "Hercegovina osiguranju", koje je ugroženo stanjem u toj banci", kaže Ihtijarević.

(Dnevni avaz)