Ujedinjeni bh. studenti kao nositelji društvenih promjena

Ujedinjeni bh. studenti kao nositelji društvenih promjena
"Mi, studenti, kao nositelji društvenih promjena, smatramo da uspostavljanje i kontinuitet suradnje studenata u BiH dovodi do boljeg razumijevanja i odbacivanja ustaljenih matrica mišljenja kao izvora prepreka zajedničkom gledištu na budućnost obrazovanja u BiH", navodi se u deklaraciji koja je usvojena na konferenciji studenata fakulteta političkih nauka u BiH.

U deklaraciji se ističe da teritorijalni integritet i suverenitet BiH, uz neophodno poštivanje volje i interesa sva tri konstitutivna naroda i svih gradjana, predstavlja polaznu točku za izgradnju funkcionalnog društveno-političkog poretka.

U deklaraciji usvojenoj na Jahorini navodi se da studenti pozivaju i na racionalizaciju birokratskog aparata u Federaciji BiH i uspostavljanje funkcionalnijeg institucionalnog aparata na nivou BiH.

Predsjednik Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva Samir Arnautović, predsjednik Studentske organizacije Fakulteta političkih nauka Banjaluka Vanja Milošević i predsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma Josip Zelenika potpisali su tijekom konferencije na Jahorini i memoradnum o saradnji tri studentske organizacije.