Turska donira BiH oko 60 milijuna KM za nabavu vojne opreme

Turska donira BiH oko 60 milijuna KM za nabavu vojne opreme

Turska vlada donirat će Oružanim snagama BiH 60 milijuna konvertibilnih maraka (oko 30,68 milijuna). Proizlazi to iz sporazuma koji su potpisali Vijeće ministara BiH i vlada Republike Turske.

Sredstva će se koristiti za nabavku vojne opreme, a uvjet je da bude naručena od turske namjenske industrije.

U sporazumu koji je sada u procesu konzultacija i koji treba potvrditi Parlamentarna skupština BiH stoji da se naznačeni dio alociranih sredstava može iskoristiti u sljedećih pet godina, počevši od datuma obavijesti koju uputi Ured vojnog atašea Ambasade Republike Turske Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Isto tako, BiH se mora obvezati da opremu neće ustupiti ili prodati trećoj strani.

Turska donira novac i za obuku pripadnika Oružanih snaga BiH

Osim pomoći za vojnu opremu, Turska je namijenila i preko milijun konvertibilnih maraka (oko 500.291 eura) za obuku pripadnika Oružanih snaga BiH u centrima za obuku Turskih oružanih snaga.

Inače, Bosna i Hercegovina je već od Turske dobivala ovakvu vrstu pomoći, ali nikad u ovolikom iznosu. Turska vojno pomaže i Crnu Goru, a nedavno je sklopljen sporazum u vrijednosti od 15 milijuna eura.