Travnik: Policija najavljuje štrajk

"Ukoliko se ne dogovorimo, i ne dođe do primjene ovog zakona, onda ćemo zajedno sa koordinacijom Sindikata policije sa područja Federacije stupiti u štrajk od 1. siječnja", kaže Škulj.

On je pojasnio da se ne poštuje Zakon o policijskim službenicima donesen na nivou Federacije u kojem se kaže da će policijski službenici imati izjednačene plaće.

"Vlada SBŽ bila je dužna da u roku od 60 dana izvrši implementaciju ovog zakona sa Sindikatima i da počne sa primjenom Zakona o plaćma policijskih službenika. To Vlada nije uradila, a rok je bio do 28. prošlog mjeseca. Na posljednjim pregovorima sa Sindikatom, 8. studenog, Vlada je dogovorila da će formirati pregovarački tim i da će nastojati da Zakon o platama implementira kako bi se mogao primjenjivati od 1. siječnja", objasnio je Škulj.

Policijski službenici na području SBŽ imaju namanje plaće ili, kako kažu, ubjedljivo su na posljednjem mjestu u FBiH. Vlada Srednjobosanske županije prije tri godine obećala je povećanje paća, koje se nikad nije desilo.