Što se sve od sutra može unijeti, a što ne u Hrvatsku

Još uvijek naše institucije, čini se, na pravi način nisu građanima objasnile s kojim će sve dokumentima moći preko hrvatske granice, kao i što će sve moći, a što ne unijeti u Hrvatsku. Uz to, dodatnu konfuziju stvara i činjenica da su se mnoge stvari, poput sporazuma o pograničnom prometu na graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH, finalizirane u zadnji tren, i to zbog političkih peripetija ili neozbiljnosti bh. političara. S obzirom kako hrvatske institucije već neko vrijeme počinju primjenjivati standarde koji će vrijediti nakon 1. srpnja, kako bi pripremili i svoje službenike, ali i sve koji često ulaze u Hrvatsku, u praksi se pojavljuje čitav niz problema. Tako se naši građani teško navikavaju na činjenicu kako će prilikom ulaska u susjednu zemlju morati pokazati 100 eura po danu boravka, kako će se značajno promijeniti režim unosa hrane i pića, itd. Uz to, većina ih se još uvijek teško navikava na činjenicu kako za koji dan preko granice neće moći samo s osobnom iskaznicom i kako se neće moći prelaziti preko svih graničnih prijelaza koji su do sada bili u uporabi. Upravo zbog toga su godinama ranije inozemni dužnosnici u BiH upozoravali naše vlasti da se ozbiljnije pozabave ovim problemom, kako bismo sami datum ulaska u EU zemlje s kojoj dijelimo više od 1000 kilometara granice dočekali potpuno spremni te kako bi naši građani bili educirani o svemu što im je činiti. Nažalost, to se nije dogodilo, nego smo većinu krucijalni stvari rješavali u hodu ili ih nismo rješavali nikako. Nakon što je Dnevni list u nekoliko navrata donio priče o svim dokumentima s kojima ćemo moći prelaziti hrvatsku granicu, donosimo informaciju o tome što ćemo sa sobom moći imati, a što ne prilikom prelaska granice.

- Unos osobne prtljage

U putničkom prometu s inozemstvom, osobnom prtljagom putnika, odnosno predmetima u njoj, smatraju se odjeća, obuća, higijenske potrepštine te druga roba (osobni nakit, fotoaparati i kamere, prijenosna računala i drugi prijenosni električni uređaji, sportska oprema, predmeti za razonodu), u razumnoj količini, koji su putniku potrebni za vrijeme privremenog boravka u drugoj zemlji.Unos osobne prtljage nije ograničen njezinom vrijednosti i količinom, a odnosi se na svaku osobu - putnika koji ulazi u carinsko područje RH. U okviru osobne prtljage, mogu se unijeti bez plaćanja carine, i poreza:
- duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu) ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje, odnosno razmjernu kombinaciju navedenih količina duhanskih proizvoda;
- alkohol i alkoholna pića: destilirana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 posto, etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 posto i više: 1 litra, ili destilirana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s udjelom alkohola 22 posto i manje, te pjenušava i desertna vina: do 2 litre, te ostalo vino: 2 litre, odnosno odgovarajuća razmjerna kombinacija količine navedenih pića;
- parfemi do 50 ml i toaletne vode do 250 ml;
- lijekovi i medicinski proizvodi za jednomjesečne putnikove osobne potrebe
- homeopatski proizvodi (čajevi, tinkture, kapljice, ampule, kapsule, masti, kreme i sl.): najviše jedno pakiranje.
Putnici do 17 godina starosti nisu oslobođeni plaćanja uvoznih davanja pri unosu duhanskih proizvoda i alkoholnih pića. Unos osobne prtljage provodi se samo usmenim deklariranjem (prijavom cariniku).

- Ograničenja unosa nekih predmeta u putničkom prometu

Kod unosa duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, vina, piva i kave, može se dopustiti unos i većih količina koje se još uvijek smatraju predmetima za osobne potrebe, odnosno nekomercijalnom robom, ali uz obračun i naplatu carine, trošarine i poreza na dodanu vrijednost. Maksimalnim količinama za osobne potrebe smatraju se sljedeće količine duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, vina i kave i koje količine uključuju i one navedene kao sastavnim dijelom osobne prtljage: cigarete (800 komada), cigarilosi, odnosno cigare koje ne teže više od 3g po komadu, (400 komada), cigare (200 komada), duhan za pušenje (1 kg), žestoka alkoholna pića (5 litara), međuproizvodi, tj. alkoholna pića s udjelom alkohola 22% i manje, kao što su aperitivi, desertna vina i sl., (5 litara), vino (5 litara), pivo: 15 litara, te 1 kg kave. U gornje količine uključene su i količine koje se kao dio osobne prtljage oslobađaju od plaćanja uvoznih davanja. Unos količina iznad navedenih nije dopušten.

- Unos robe nekomercijalne prirode

Roba nekomercijalne prirode, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji, već osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, oslobađa se od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, ukoliko njezina ukupna vrijednost ne prelazi 1000 kuna. Oslobođenje se odnosi na svakoga putnika pojedinačno, i moguće ga je koristi jednom dnevno. Premašuje li vrijednost jednog predmeta iznos od 1000 kuna, u svrhu ostvarivanja oslobođenja, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba, te se mora izvršiti obračun davanja na ukupnu vrijednost predmeta. Pri izračunu vrijednosti robe koja podliježe oslobođenju (1000 kn) ne uračunava se vrijednost prethodno navedenih količina duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, vina, piva i kave.

- Unos hrane

Unos hrane generalno je moguć preko graničnih prijelaza gdje postoji granična veterinarska ili sanitarna inspekcija, koje, ovisno o vrsti hrane, provode kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane. No, preko svih graničnih prijelaza, jer se ne pregledavaju, mogu se unijeti razumne količine hrane, koje upućuju da se radi o količinama za osobne potrebe putnika i njegove obitelji, kao kruha, kolača, čokolade i konditorskih proizvoda, dodataka hrani, tjestenine, juha i začina, te drugih prehrambenih proizvoda koji ne sadržavaju svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka ili riba. Ostali proizvodi podliježu kontroli i moraju posjedovati odgovarajuće certifikate.

- Prijenos živih životinja preko granice (uključujući kućne ljubimce)

Prijenos živih životinja preko granice, podliježe posebnom režimu, uređenom veterinarskim propisima i može se obaviti samo na graničnim prijelazima gdje postoji veterinarska inspekcija. Kućni ljubimci su psi, mačke, pitome vretice (kune) beskralježnjaci, ukrasne tropske ribice, vodozemci, gmazovi, ptice, te glodavci i domaći kunići. Kućne ljubimce koje prati njihov vlasnik obvezno mora pratiti odgovarajuća isprava - veterinarski certifikat, pri čemu psi, mačke i pitome vretice moraju biti označeni i mikročipom.

- Unos bilja preko granice

Unos bilja, sjemena i sadnoga materijala u pravilu podliježe nadzoru fitosanitarne inspekcije te mora ispunjavati posebne uvjete prema posebnim propisima iz nadležnosti navedene inspekcije. Prijenos bilja i biljnih proizvoda moguće je obaviti isključivo preko graničnih prijelaza na kojima je uspostavljena fitosanitarna inspekcija, izuzev ukoliko se u putničkom prometu unose male količine proizvoda, i kada pregled može obaviti i uredujući carinski službenik, pa se te količine slobodno mogu prenositi preko svih graničnih prijelaza. To su: svježe voće i povrće (isključujući krumpir) ukupne težine do 5 kg, rezano cvijeće i dijelovi bilja povezani u buket ili vijenac: jedan buket ili vijenac, sjeme cvijeća i povrća u izvornom pakiranju, ukupne težine do 100 g, koje nije namijenjeno prodaji: do pet pakiranja, lukovice i gomolji ukrasnog bilja: ukupne težine do 3 kg, božićna drvca bez korijena: jedan komad, sobno bilje i lončanice (isključujući bonsai): najviše 3 biljke, te balkonsko bilje i neodrvenjelo ukrasno grmlje: najviše 10 biljaka. Pri unosu većih količina bilja i sadnog materijala, posebno iz trećih zemalja, obvezna je provedba pregleda po graničnom fitosanitarnom inspektoru, koji određuje daljnje mjere postupanja s navedenim proizvodima.

- Prijenos oružja i streljiva

Unos i iznos oružja i streljiva preko državne granice regulira Zakon o oružju, i nadzor provodi policija, te unos oružja i streljiva granična carinarnica može dopustiti samo ukoliko je putnik unos prethodno prijavio graničnoj policiji i za isti dobio odgovarajuće odobrenje (i to za sve vrste oružja i streljiva, specificiranih u članku 6. pod kategorijama A - D). Iznošenje oružja i streljiva može se izvršiti samo uz posjedovanje oružnog lista. Putnici koji imaju boravište u inozemstvu mogu radi lova unositi lovačko oružje i streljivo ako im je isto upisano u putnu ispravu, a u protivnom moraju ishoditi odgovarajuće zasebno odobrenje postaje granične policije na posebnom obrascu, a ujedno moraju posjedovati i pisani poziv hrvatskog lovačkog društva za sudjelovanje u lovu na području RH.

- Prijenos kulturnih dobara

Unošenje ili iznošenje kulturnih dobara podliježe posebnom nadzoru, te svaki putnik koji prenosi kulturna dobra (a to su predmeti od umjetničkog, povijesnog, paleontološkog, arheološkog, antropološkog i znanstvenog značenja) mora posjedovati odgovarajuće odobrenje nadležnog državnog tijela zemlje iz koje se dobro iznosi i isto predočiti carinskom službeniku. Za iznošenje kulturnih dobara iz RH potrebno je posjedovati odobrenje Konzervatorskih odjela Ministarstva kulture.

- Prijenos zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta

Prema posebnoj međunarodnoj konvenciji (CITES), nije dopušten prijenos preko granice zaštićenih vrsta bilja i životinja (divljih svojti), izuzev ukoliko putnik posjeduje odgovarajuće dopuštenje nadležnog državnog tijela zemlje iz koje se ove vrste iznose (u RH je to Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode).

- Unos lijekova i opojnih droga

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika). Unošenje lijekova koji sadrže opojnu drogu, također za osobne potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše 5 dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi nužnost uzimanja odnosnoga lijeka (preslike recepta za lijek, prijepisa povijesti bolesti ili ovjerene liječničke potvrde). Ukoliko se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti, odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe.

- Prijenos gotovine preko granice

Prijenos gotovine (strane ili domaće valute kuna, te čekova), dakle i unošenje i iznošenje slobodno je i bez ograničenja u svoti i za strane i za domaće fizičke osobe te stoga sve fizičke osobe mogu uz prijavu carinskom službeniku nesmetano prenositi bilo koju svotu gotovine u bilo kojoj valuti. No obvezna je prijava carinskom službeniku na graničnom prijelazu svakog prijenosa gotovine (dakle i pri unosu i pri iznosu) u svoti od 10.000 eura i više.

- Pravo na povrat plaćenog PDV-a

Putnici koji imaju uobičajeno boravište izvan Republike Hrvatske imaju pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost na predmete koje su kupili u maloprodaji RH za svoje osobne potrebe (izuzev naftnih prerađevina). Uvjeti za naknadno ostvarivanje povrata prethodno plaćenog poreza su da je: vrijednost kupljenih dobara po jednom računu veća od 740 kuna, prodavatelj robe za prodana dobra ispostavio kupcu propisno popunjeni Obrazac PDV-P (ili Tax free obrazac), kupac iznio dobra u inozemstvo najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kupnje, te da je granična carinska ispostava ovjerila odnosni obrazac. Ovjera obrasca moguća je isključivo na međunarodnim i međudržavnim graničnim prijelazima. Odnosna osoba povrat plaćenog PDV-a ostvaruje neposredno u prodavaonici gdje je roba prethodno kupljena.

- Novčana sredstva koja je potrebno pokazati na granici

Tijekom kratkotrajnog boravka (do 3 mjeseca) visina sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje propisana je člankom 12., stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o viznom sustavu (Narodne novine br. 54/2012) i iznosi protuvrijednost 100 eura po danu predviđenog boravka u Republici Hrvatskoj. Ako stranac posjeduje ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Republike Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti 50 eura po danu predviđenog boravka u Republici Hrvatskoj.

- Kontrola gotovine ulaskom RH u EU

Unos gotovine u Zajednicu i iznos gotovine iz Zajednice (strane i domaće valute i drugih sredstava plaćanja - primjerice putnički čekovi, prenosivi vrijednosni papiri, uključujući čekove, mjenice, bjanko zadužnice i novčane uputnice i drugo) slobodan je i bez ograničenja u svoti za sve fizičke osobe koje mogu uz prijavu carinskom službeniku nesmetano prenositi bilo koju svotu gotovine u bilo kojoj valuti. No obvezna je prijava carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu svakog unošenja gotovine u Zajednicu i svakog iznošenja gotovine iz Zajednice u svoti od 10.000 eura ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja.
Od 1. srpnja 2013. godine za prijavu gotovine u primjeni je Obrazac za prijavu gotovine, koji se može elektronički ispuniti i ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu ili ga se može ispuniti na samom graničnom uredu. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

- Carinjenje robe u putničkom prometu

Nad predmetima nekomercijalne prirode koju putnik unosi za svoje osobne potrebe i potrebe svoje obitelji, a iznad su vrijednosti od 1000 kuna, provodi se postupak carinjenja, te obračuna i naplate uvoznih davanja. Obračun uvoznih davanja moguće je obaviti na graničnom prijelazu u tzv. skraćenom postupku, ukoliko vrijednost robe ne premašuje 5000 kuna, i to primjenom jedinstvene stope carine od 10%. U slučaju da je roba vrijednosti veće od navedene, putnik će se uputiti na provedbu redovitog postupka carinjenja na unutrašnjoj carinarnici.

Dnevni list