SKANDAL: Lažni vojni invalid Omer Bašić češlja popis invalida HVO-a

...transparentno, ovo ministarstvo i dalje na mjestu glavnog revizora drži Omera Bašića, čovjeka za kojeg je komisija prije nekoliko mjeseci utvrdila da je invalidnost stekao na temelju lažne dokumentacije.

Da političko-pravni skandal bude veći, isti taj inspektor Bašić ovih dana je boravio u Uredu obrane općine Ljubuški, češljajući dokumente pripadnika HVO-a koji su stekli pravo na novčanu naknadu.

Bašić bio u Ljubuškom

"Da, gospodin Bašić je bio u našem uredu", priznali su nam u ljubuškom Uredu obrane, ali su odbili kazati u kojem je svojstvu Bašić kod njih dolazio. "Pa on je glavni federalni inspektor i ne mogu vam reći zbog čega je dolazio", kratko nam je poručila jedna od službenica spomenutoga ureda, tražeći od nas pismeni upit kako bismo pobili odgovor. Informacija da lažni vojni invalid i dalje obnaša dužnost glavnog revizora u Ministarstvu branitelja i invalida rata, u najmanju ruku zahtijeva žuran sastanak federalne Vlade, kako bi se ovakav skandal sankcionirao. O kompromitirajućem statusu glavnog federalnog revizora za pitanje invalida i branitelja informacije sigurno ima i resorni ministar Zukan Helez.

Vlada krši zakone

U odluci koju je stara Vlada donijela prije dvije godine stoji kako će "reviziju na terenu vršiti nacionalno mješoviti revizorski timovi, koje će imenovati federalni ministar u suradnji sa županijskim ministrima i direktorima uprava za pitanja branitelja. Prema istoj odluci, revizorski tim za koordinaciju za praćenje izvršene revizije imenuje predsjednik Federacije BiH u konzultaciji s potpredsjednicima FBiH, a na usuglašen prijedlog federalnog i županijskih ministara, odnosno direktora županijskih uprava za braniteljsko-invalidsku zaštitu. Spomenimo da je Omer Bašić status 80-postotnog ratnog vojnog invalida stekao na način da su ga pripadnici Armije BiH zbog sumnje u šverc pretukli u Istražnom zatvoru u Sarajevu, u kojem je bio od 12. svibnja do 21. lipnja 1994. godine, gdje je navodno zaradio tuberkulozu, što je jedinstven slučaj.

Večernji list