SIP donio odluku o načinu popune Doma naroda Federacije BiH

SIP donio odluku o načinu popune Doma naroda Federacije BiH
Prijedlog Branka Petrića, predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva, o popuni Doma naroda Parlamenta FBiH, usvojen je danas sa pet glasova za i dva protiv.

Usvajanje ovog prijedloga znači da će se prilikom popune Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koristit će se popis iz 2013. i princip 1/1/1 koji znači da će u Domu naroda Parlamenta FBiH biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svake županije ukoliko su izabrani.

Osim ovog prijedloga, članovi SIP-a su glasovali i o prijedlog Suada Arnautovića koji je dobio tri glasa što nije bilo dovoljno za usvajanje.

DNEVNI LIST