Sindikat Elektroprijenosa BiH: Dobit koja se želi dijeliti akumulirana je neisplatom radničkih potraživanja

Sindikat Elektroprijenosa BiH: Dobit koja se želi dijeliti akumulirana je neisplatom radničkih potraživanja
S tim u vezi danas se oglasio i sindikat te kompanije otvorenim pismom koje je poslano na više adresa i domaćoj javnosti, a u njemu stoji:

Obzirom da smo Vas na prethodnim sastancima sa Vašim predstavnicima upoznali o svim problemima u funkcioniranju Kopanije Elektroprenijenos BiH a.d. Banja Luka i da ste poduzeli određene korake u riješavanju istih, želimo Vas obavjestiti o trenutnom stanju ove Kompanije.

Sjednica Skupštine akcionara Elektroprenosa odražana je 3.2.2012.godi le. Donešeni su zaključci koji su trebali osigurati poboljšanje rada i normalno funkcioniranje Elektroprijenosa.

Zaključci Skupštine Akcionara bili su:

1. Utvrđivanje procenta kapitala.
2. Razmatranje izmjena i dopuna Statuta i Nalog ministrima energetike i rudarstva da u roku od 30 dana usaglase mišljenja.
3. Izmjene i dopune Zakona o osnivanju Kompanije koje se odnose na iznjenu članka 17. Zakona o osnivanju Kompanije.
4. Formiranje stručnih radnih grupa za stručno mišljenje vezano za objekte 110 kV mreže.
5. Smjena Uprave i Upravnog odbora (bez mogućnosti obavljanja bilo kojeg rukovodećeg radnog mjesta u Kompaniji od strane sadašnjih članova Uprave i Upravnog cdbora).
6. Revizija financijskogkog poslovanja od 2006.g.

Obavještavamo Vas da od gore navedenih zaključaka niti jedan nije realiziran. Zabirnuti smo pokušajima da se sredstva sa računa Elektroprijenosa danas pokušavaju podijeliti. Napominjemo da su ova sredstva koja se žele dijeliti većinom akumulirana neisplatom zarađenih radničkih potraživanja.

Navedena sredstva su predmet Sudskih potraživanja u Sudu BiH. Potraživanja radnika se odnose na:

Nezakonitu isplatu plaća, prekovremenog rada i ostalih naknada koje prositiču iz Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama. Neulaganje u redovno održavanje kao i ne primanje uposlenika na upražnjena radna mjesta (oko 350 ) su također, produkt akumuliranih sredstava. Smatramo da navedena sredstva nemogu i nesmiju biti predmet raspodjele dok se ne izvrše isplate dugovanja prema uposlenicima.

Tražimo Vašu pomoć u zaštiti naših prava jer Uprava, Upravi odbor i Članovi Skupštine ne žele komunikaciju sa Sindikatom.
Nadamo se da će te nam pomoći da kao uposlenici i mi budemo dio priče o Elektroprijenosu.

Osim domaćoj javnosti i medijima pismo je poslano na slijedeće adrese:

Sjedište EU U BiH n/r Peter Sorensen

OHR-Ured Viskog predstavnika n/r Valentin Inzko

Američka ambasada u BiH n/r Patric Moon

U potpisu ovog pisma su predstavnici sindikalnih organizacija Elektroprijenosa BiH iz Sarajeva, Mostara, Tuzle i Bihaća.