RAK kaznio BH Telecom i HT sa po 30.000 KM

BH Telecom Agencija je u sklopu priprema za korištenje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mreži Bosne i Hercegovine izvršila ocjenu spremnosti pojedinih mobilnih operatora da omoguće pružanje te usluge u zadanom roku do 30. srpnja 2011. godine.
Detaljnim uvidom došlo se do ocjene da je Telekom Srpske d.d. Banja Luka završio sve aktivnosti u vezi pružanja navedene usluge, dok BH TELECOM d.d. Sarajevo i JP HT d.d. Mostar nisu izvršili sve potrebne pripreme vlastitih tehničkih sustava za početak korištenja usluge prenosivosti telefonskih brojeva za pretplatnike u mobilnoj telefonskoj mreži Bosne i Hercegovine.

Također, rješenjem se nalaže BH TELECOM d.d. Sarajevo i JP HT Mostar d.d. da izvrše sve potrebne tehničke i administrativne radnje u svojim mrežama do 31. prosinca 2011., kako bi svi pretplatnici u Bosni i Hercegovini mogli početi s korištenjem usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mreži od 1. sječnja 2012. godine.

fena