Radarske kontrole tijekom vikenda u Zapadnohercegovačkoj županiji

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M.6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 – 12:00 h na regionalnoj cesti Grude - Posušje, u mjestu Gornji Zorići,
• 18:30 – 20:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 8:00 – 9:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored diskonta,
• 17:00 – 18:00 h na R424, na raskrižju za Vitaljinu, Bijaču i Hardomilje.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:30 – 14:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici (južna obilaznica),
• 17:00 – 18:30 h na regionalnoj cesti Posušje - Vir, u mjestu Vinjani.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 9:15 – 10:00 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 16:30 – 17:30 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 01:00 – 02:00 h na M6.1, na obilaznici.

U nedjelju 28. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.
b Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 8:30 – 11:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Šimići,
• 15:00 – 17:30 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 9:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Studenci, pored Osnovne škole,
• 11:00 – 12:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar,
• 16:00 – 17:00 h na lokalnoj cesti u mjestu Vašarovići.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 – 13:30 h na regionalnoj cesti Posušje - Vir, u mjestu Vinjani,
• 18:00 – 19:30 h na regionalnoj cesti Posušje - Grude, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 7:00 – 8:00 h na M6.1, u mjestu Trn,
• 00:30 – 01:30 h na M6.1, u mjestu Trn, priopćeno je iz Uprave policije MUP-a ŽZH.